Ökande antal mord på urbefolkningen i Brasilien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under det gångna året har 182 personer ur urbefolkningen mördats, en ökning med 61 procentenheter jämfört med fjolåret. Detta framgår av en årsberättelse för 2020 från det katolska rådet för urbefolkningen, Cimi, på torsdagen den 28 oktober, angående våldsdåd mot urbefolkningen i Brasilien. År 2019 inträffade 113 mord. Även i konflikter rörande jordområden registrerades en ökning av antalet våldsdåd. Cimi gör president Bolsonaros regering ansvarig för det ökande våldet.

Redan under valkampanjen 2018 förklarade Bolsonaro att han avsåg stoppa den av författningen garanterade tilldelningen av jord till urbefolkningen. Av Brasiliens 1 299 områden för urbefolkningen väntar 832 ännu på fullständig legalisering, enligt Cimi. I 536 av fallen har staten hittills inte vidtagit några åtgärder, fastän legaliseringen av områdena enligt 1993 år författning borde ha skett. För närvarande överlägger kongressen om projekt för att reducera urinvånarnas landrättigheter.

Guldsökare, trähandlare, illegala fiskare och jordbrukare blir inte bestraffade för olaga intrång och beslagtagande av landområden, eller för illegal handel med råvaror. Antalet fall har stadigt stigit efter Bolsonaros makttillträde 2019. 256 fall registrerades 2019, 2020 redan 263. 2018 var antalet fall 111.

Enligt Cimi har konflikter med våld rörande rättigheter till land stigit från 35 (2019) till 96 2020, en ökning med 174 procentenheter. De flesta morden på urinvånare har begåtts i den nordligaste delstaten Roraima, 66 fall. Enbart i området med urinvånare, Yanomami, uppehåller sig 20 000 illegala guldsökare.

Antalet fall av fysiskt våld mot urinvånare har stigit från 277 till 344, bland den 17 mordhot. Däremot har barnadödligheten och självmorden bland urinvånarna gått ned. 776 barn under fem år dog under 2020. Självmorden minskade från 133 2019 till 110 2020.

Cimi kritiserade regeringspolitiken under pandemin. Urinvånarna har inte i tillräcklig utsträckning skyddats för utbredningen av coronaviruset. Särskilt de illegala aktiviteterna i dessa områden har bidragit till smittspridningen. År 2020 skall 43 000 urinvånare ha smittats av viruset och cirka 900 har avlidit.

Kathpress 2021-10-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under det gångna året har 182 personer ur urbefolkningen mördats, en ökning med 61 procentenheter jämfört med fjolåret. Detta framgår av en årsberättelse för 2020 från det katolska rådet för urbefolkningen, Cimi, på torsdagen den 28 oktober, angående våldsdåd mot urbefolkningen i Brasilien. År 2019 inträffade 113 mord. Även i konflikter rörande jordområden registrerades en ökning av antalet våldsdåd. Cimi gör president Bolsonaros regering ansvarig för det ökande våldet.

Redan under valkampanjen 2018 förklarade Bolsonaro att han avsåg stoppa den av författningen garanterade tilldelningen av jord till urbefolkningen. Av Brasiliens 1 299 områden för urbefolkningen väntar 832 ännu på fullständig legalisering, enligt Cimi. I 536 av fallen har staten hittills inte vidtagit några åtgärder, fastän legaliseringen av områdena enligt 1993 år författning borde ha skett. För närvarande överlägger kongressen om projekt för att reducera urinvånarnas landrättigheter.

Guldsökare, trähandlare, illegala fiskare och jordbrukare blir inte bestraffade för olaga intrång och beslagtagande av landområden, eller för illegal handel med råvaror. Antalet fall har stadigt stigit efter Bolsonaros makttillträde 2019. 256 fall registrerades 2019, 2020 redan 263. 2018 var antalet fall 111.

Enligt Cimi har konflikter med våld rörande rättigheter till land stigit från 35 (2019) till 96 2020, en ökning med 174 procentenheter. De flesta morden på urinvånare har begåtts i den nordligaste delstaten Roraima, 66 fall. Enbart i området med urinvånare, Yanomami, uppehåller sig 20 000 illegala guldsökare.

Antalet fall av fysiskt våld mot urinvånare har stigit från 277 till 344, bland den 17 mordhot. Däremot har barnadödligheten och självmorden bland urinvånarna gått ned. 776 barn under fem år dog under 2020. Självmorden minskade från 133 2019 till 110 2020.

Cimi kritiserade regeringspolitiken under pandemin. Urinvånarna har inte i tillräcklig utsträckning skyddats för utbredningen av coronaviruset. Särskilt de illegala aktiviteterna i dessa områden har bidragit till smittspridningen. År 2020 skall 43 000 urinvånare ha smittats av viruset och cirka 900 har avlidit.

Kathpress 2021-10-29

Detta är en nyhetstext.