president Bolsonaro

Filter

Datumintervall
Under det gångna året har 182 personer ur urbefolkningen mördats, en ökning med 61 procentenheter jämfört med fjolåret. Detta framgår av en årsberättelse för 2020 från det katolska rådet för...