Bidens audiens hos påven Franciskus

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus och USA:s president Joe Biden träffades före G20-toppmötet i Rom och överlade med varandra om den pågående coronapandemin och om den globala klimatkrisen. Som Vita huset meddelade på fredagen, tackades Franciskus av den katolske politikern för sitt mångfacetterade engagemang. Påven är en av de ledande krafterna i kampen mot klimatförändringar och kämpar för en rättvis fördelning av vaccin. Dessutom ger påven en röst åt alla dem som lider av fattigdom, krig och förföljelse. ”Ni är den viktigaste fredskämpen som jag någonsin har träffat”. Dessa ord riktade Biden till påven vid slutet av mötet i det Apostoliska palatset, vilket man kan höra på den videoupptagning från mötet som Vatikanen har offentliggjort.

Audiensen i Vatikanen varade ungefär 90 minuter, vilket är ovanligt länge. När Donald Trump träffade påven år 2017, pågick mötet precis 30 minuter, medan mötet med Barack Obama varade 50 minuter. Under stränga säkerhetsåtgärder anlände presidentens bilkolonn vid mitt på dagen till Cortile San Damaso i Apostoliska palatset. Biden åtföljdes av sin hustru Jill och en större delegation, där bland andra USA:s utrikesminister Antony Blinken ingick. Det var Bidens första möte med Franciskus sedan han blev Förenta staternas president. Den regelbundna kyrkobesökaren är den andra katoliken i USA:s historia, som bekläder landets högsta ämbete. John F. Kennedy var den förste.

Enligt uppgifter från Vita huset träffade Biden även Vatikanens kardinalsstatssekreterare Pietro Parolin. Under mötet handlade samtalet om initiativ för att fördela vaccin till utvecklingsländer. Presidenten tackade även Vatikanen för insatser på diplomatisk nivå för politiska fångar i Venezuela och Kuba.

Hjärtlig atmosfär

Vatikanen betecknade i ett eget uttalande atmosfären vid de olika överläggningarna som ˮhjärtligˮ. Man vill engagera sig gemensamt för att skydda planeten och för att bekämpa covid-19. Andra ämnen som dryftades var migration och flyktingar, uppges det.

Huruvida det känsliga ämnet abort behandlades vid besöket, har hittills inte framkommit. Biden anses vara förespråkare för en liberal abortlagstiftning. USA:s biskopskonferens har därför tidigare kritiserat honom hårt. Sedan månader diskuteras det om han skulle kunna förvägras kommunion. Påven uttalade sig nyligen mot sådana överväganden. ˮKommunionen är ingen utmärkelse för perfekta människorˮ, betonade han i mitten av september.

Att massmedias representanter i stor utsträckning uteslöts från Bidens audiens ledde i förväg till irritation. En livesändning från tillfället då påven och presidenten hälsade på varandra, ställdes in med kort varsel, vilket ledde till klagomål från talrika journalister. Någon riktig förklaring till detta gav Vatikanen inte. Talespersonen Matteo Bruni hänvisade till att de förändrade planerna av de ˮnormala procedurernaˮ för mottagandet vid statsbesök var anpassade efter coronapandemin.

G20-mötet i Rom är detta år på sätt och vis en förberedelse för klimatkonferensen COP26. Denna börjar i direkt anslutning på lördagen i skotska Glasgow. Franciskus varnade på fredagen i ett kort anförande som sändes ut av brittiska BBC för ˮen obeboelig världˮ. Han uppmanade konferensens deltagare att finna svar på den pågående ekologiska krisen och att skänka komma generationer hopp.

Kathpress 2021-10-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus och USA:s president Joe Biden träffades före G20-toppmötet i Rom och överlade med varandra om den pågående coronapandemin och om den globala klimatkrisen. Som Vita huset meddelade på fredagen, tackades Franciskus av den katolske politikern för sitt mångfacetterade engagemang. Påven är en av de ledande krafterna i kampen mot klimatförändringar och kämpar för en rättvis fördelning av vaccin. Dessutom ger påven en röst åt alla dem som lider av fattigdom, krig och förföljelse. ”Ni är den viktigaste fredskämpen som jag någonsin har träffat”. Dessa ord riktade Biden till påven vid slutet av mötet i det Apostoliska palatset, vilket man kan höra på den videoupptagning från mötet som Vatikanen har offentliggjort.

Audiensen i Vatikanen varade ungefär 90 minuter, vilket är ovanligt länge. När Donald Trump träffade påven år 2017, pågick mötet precis 30 minuter, medan mötet med Barack Obama varade 50 minuter. Under stränga säkerhetsåtgärder anlände presidentens bilkolonn vid mitt på dagen till Cortile San Damaso i Apostoliska palatset. Biden åtföljdes av sin hustru Jill och en större delegation, där bland andra USA:s utrikesminister Antony Blinken ingick. Det var Bidens första möte med Franciskus sedan han blev Förenta staternas president. Den regelbundna kyrkobesökaren är den andra katoliken i USA:s historia, som bekläder landets högsta ämbete. John F. Kennedy var den förste.

Enligt uppgifter från Vita huset träffade Biden även Vatikanens kardinalsstatssekreterare Pietro Parolin. Under mötet handlade samtalet om initiativ för att fördela vaccin till utvecklingsländer. Presidenten tackade även Vatikanen för insatser på diplomatisk nivå för politiska fångar i Venezuela och Kuba.

Hjärtlig atmosfär

Vatikanen betecknade i ett eget uttalande atmosfären vid de olika överläggningarna som ˮhjärtligˮ. Man vill engagera sig gemensamt för att skydda planeten och för att bekämpa covid-19. Andra ämnen som dryftades var migration och flyktingar, uppges det.

Huruvida det känsliga ämnet abort behandlades vid besöket, har hittills inte framkommit. Biden anses vara förespråkare för en liberal abortlagstiftning. USA:s biskopskonferens har därför tidigare kritiserat honom hårt. Sedan månader diskuteras det om han skulle kunna förvägras kommunion. Påven uttalade sig nyligen mot sådana överväganden. ˮKommunionen är ingen utmärkelse för perfekta människorˮ, betonade han i mitten av september.

Att massmedias representanter i stor utsträckning uteslöts från Bidens audiens ledde i förväg till irritation. En livesändning från tillfället då påven och presidenten hälsade på varandra, ställdes in med kort varsel, vilket ledde till klagomål från talrika journalister. Någon riktig förklaring till detta gav Vatikanen inte. Talespersonen Matteo Bruni hänvisade till att de förändrade planerna av de ˮnormala procedurernaˮ för mottagandet vid statsbesök var anpassade efter coronapandemin.

G20-mötet i Rom är detta år på sätt och vis en förberedelse för klimatkonferensen COP26. Denna börjar i direkt anslutning på lördagen i skotska Glasgow. Franciskus varnade på fredagen i ett kort anförande som sändes ut av brittiska BBC för ˮen obeboelig världˮ. Han uppmanade konferensens deltagare att finna svar på den pågående ekologiska krisen och att skänka komma generationer hopp.

Kathpress 2021-10-29

Detta är en nyhetstext.