Hjälporganisation om valet i Brasilien: ”En seger för demokratin och jordens klimat”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska kyrkliga hjälporganisationen för Latinamerika, Adveniat, hälsar Luiz Inácio Lula da Silvas valseger i Brasilien som ”en seger för demokratin, för de fattiga, för miljön och för jordens klimat”. Den nuvarande presidenten Jair Bolsonaro måste erkänna sig besegrad, och Lula måste ena det splittrade landet efter den smutsigaste valkampanjen hittills, förklarade Adveniats förste direktor pater Martin Maier under måndagen i Essen.

Maier betecknade den avgörande valomgången som ett ”beslut om landet demokratiska, sociala och ekologiska framtid”. Det påpekas även i ett öppet brev från mer än 60 brasilianska biskopar. I brevet förklarar de ovanligt tydligt för väljarna att det i detta val handlar om att välja mellan två helt motsatta samhällsmodeller: ”den ena demokratisk, den andra auktoritär; den ena engagerar sig skyddet av livet, med början hos de fattiga”; den andra, för att tala med påven Franciskus, för en ”ekonomi som dödar”. Den ena bryr sig om utbildning, hälsovård, arbete, försörjning och kultur; ”den andra visar föga uppskattning av offentlig politik, eftersom den föraktar de fattiga”.

Förhoppningarna, i synnerhet inom den fattiga befolkningsmajoriteten, på en annan politik är stora, enligt Adveniat. Mellan 2003 och 2011 lyckades Lula att tydligt minska antalet människor som lever i extrem fattigdom. Den nyvalde presidenten måste nu låta sina löften följas av handling, betonar förste direktor Maier.

I synnerhet när det gäller det mycket brådskande och nödvändiga skyddet av Amazonas regnskogar och de urfolk som bor där ska Lula tidigare ha gjort alltför många kompromisser. Maier på påminner om bygget av Belo Monte-dammen, som även under Lulas tidigare presidenttid ska drivits starkt framåt. Därigenom ska livsförutsättningarna för tusentals medlemmar av urfolken, liksom även för många djur- och växtarter, ha omintetgjorts.

Kathpress 2022-10-31

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska kyrkliga hjälporganisationen för Latinamerika, Adveniat, hälsar Luiz Inácio Lula da Silvas valseger i Brasilien som ”en seger för demokratin, för de fattiga, för miljön och för jordens klimat”. Den nuvarande presidenten Jair Bolsonaro måste erkänna sig besegrad, och Lula måste ena det splittrade landet efter den smutsigaste valkampanjen hittills, förklarade Adveniats förste direktor pater Martin Maier under måndagen i Essen.

Maier betecknade den avgörande valomgången som ett ”beslut om landet demokratiska, sociala och ekologiska framtid”. Det påpekas även i ett öppet brev från mer än 60 brasilianska biskopar. I brevet förklarar de ovanligt tydligt för väljarna att det i detta val handlar om att välja mellan två helt motsatta samhällsmodeller: ”den ena demokratisk, den andra auktoritär; den ena engagerar sig skyddet av livet, med början hos de fattiga”; den andra, för att tala med påven Franciskus, för en ”ekonomi som dödar”. Den ena bryr sig om utbildning, hälsovård, arbete, försörjning och kultur; ”den andra visar föga uppskattning av offentlig politik, eftersom den föraktar de fattiga”.

Förhoppningarna, i synnerhet inom den fattiga befolkningsmajoriteten, på en annan politik är stora, enligt Adveniat. Mellan 2003 och 2011 lyckades Lula att tydligt minska antalet människor som lever i extrem fattigdom. Den nyvalde presidenten måste nu låta sina löften följas av handling, betonar förste direktor Maier.

I synnerhet när det gäller det mycket brådskande och nödvändiga skyddet av Amazonas regnskogar och de urfolk som bor där ska Lula tidigare ha gjort alltför många kompromisser. Maier på påminner om bygget av Belo Monte-dammen, som även under Lulas tidigare presidenttid ska drivits starkt framåt. Därigenom ska livsförutsättningarna för tusentals medlemmar av urfolken, liksom även för många djur- och växtarter, ha omintetgjorts.

Kathpress 2022-10-31

Detta är en nyhetstext.