Katolska och ortodoxa teologer kräver mer förtroende

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Medlemmarna i den katolsk-ortodoxa Irenaeus-arbetskretsen kräver mer förtroende inom ekumeniken, enligt organisationen Pro Orientes informationstjänst på tisdagen. Vid det senaste årsmötet i Cluj-Napoca (Rumänien) ägnade sig medlemmarna i kretsen åt schismerna i kyrkohistorien. I den avslutande offentliggjorda deklarationen på tyska fastslog man ordagrant: ”Man bemöter den schismatiska ’andre’ bäst med förtroendefull hållning, inte med misstro. Det betyder att vi inte skall försöka fördöma vederbörande och avgränsa oss, utan utgå från goda avsikter och söka en grundläggande inkludering, även när några tillrättalägganden eller avståndstaganden visar sig nödvändiga.”

I Irenaeus-arbetskretsen ingår 13 ortodoxa och 13 katolska teologer från hela världen, såväl manliga som kvinnliga. Bland dem märks östkyrkoexperten och vicepresidenten Rudolf Prokschi i Pro Oriente från Wien, ekumenikexperten Basilius Jacobus (Bert) Groen från Graz och dekanen vid teologiska fakulteten i Graz, Pablo Argarate. I Cluj välkomnades två nya medlemmar: Sr Susan Wood från Toronto, Kanada, och professor Andrea Riedl från Dresden. De båda är de första kvinnorna i kretsen. Medlemmarna i kretsen är inte utsända som delegater från kyrkorna, utan på basis av deras teologiska kompetens.

Varje år arrangeras ett flera dagar långt arbetsmöte på någon plats i Europa. Programmet, vid detta det 18:e symposiet hade rubriken ”Schismer i kyrkohistorien; historiska analyser och deras betydelse för metodiken i den nutida ekumeniska dialogen”. Diskussionerna koncentrerade sig på historiska, dogmatiska och pastorala faktorer. Ett särskilt seminarium sysslade med det pågående kriget i Ukraina.

Som det hette i slutdeklarationen, kan en försonad framtid i kyrkorna inte åstadkommas ”utan en förändring i synsättet”. Vidare: ”Enhet kräver färdigheten att urskilja de trons legitima manifestationer som kommer till uttryck i former, språkbruk och praxis som inte är erkända.” Detta kan bara uppnås ”om vi skriver våra kyrkors historia gemensamt och inte bara hänvisar till splittringar och schismer, utan även ställer fördomar, men även konvergenspunkter och historien om möten i förgrunden”.

Schismer gäller olika aspekter av kyrkans tradition. Härvidlag är det viktigt att skilja mellan trons oföränderliga grundlag (traditionen) och lokala och kulturella aspekter (traditioner), ”som inte ovillkorligen ömsesidigt utesluter varandra”, fastslog de katolska och ortodoxa teologerna. Splittringar byggde ursprungligen ofta på sekundära aspekter, ”som senare överdrevs och grundades dogmatiskt”. […]

Teologerna betonade att det var oundgängligt för dialogen att skilja mellan dogmatiska faktorer, teologiska men icke-dogmatiska faktorer, samt icke-teologiska faktorer. Förhållandet till den egna nationen är exempelvis ingen dogmatisk fråga, men kräver ändå en teologisk reflektion.

Nästa möte med Ireaneus-arbetskretsen skall äga rum i Libanon i juni 2023.

Kathpress 2022-10-25

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Medlemmarna i den katolsk-ortodoxa Irenaeus-arbetskretsen kräver mer förtroende inom ekumeniken, enligt organisationen Pro Orientes informationstjänst på tisdagen. Vid det senaste årsmötet i Cluj-Napoca (Rumänien) ägnade sig medlemmarna i kretsen åt schismerna i kyrkohistorien. I den avslutande offentliggjorda deklarationen på tyska fastslog man ordagrant: ”Man bemöter den schismatiska ’andre’ bäst med förtroendefull hållning, inte med misstro. Det betyder att vi inte skall försöka fördöma vederbörande och avgränsa oss, utan utgå från goda avsikter och söka en grundläggande inkludering, även när några tillrättalägganden eller avståndstaganden visar sig nödvändiga.”

I Irenaeus-arbetskretsen ingår 13 ortodoxa och 13 katolska teologer från hela världen, såväl manliga som kvinnliga. Bland dem märks östkyrkoexperten och vicepresidenten Rudolf Prokschi i Pro Oriente från Wien, ekumenikexperten Basilius Jacobus (Bert) Groen från Graz och dekanen vid teologiska fakulteten i Graz, Pablo Argarate. I Cluj välkomnades två nya medlemmar: Sr Susan Wood från Toronto, Kanada, och professor Andrea Riedl från Dresden. De båda är de första kvinnorna i kretsen. Medlemmarna i kretsen är inte utsända som delegater från kyrkorna, utan på basis av deras teologiska kompetens.

Varje år arrangeras ett flera dagar långt arbetsmöte på någon plats i Europa. Programmet, vid detta det 18:e symposiet hade rubriken ”Schismer i kyrkohistorien; historiska analyser och deras betydelse för metodiken i den nutida ekumeniska dialogen”. Diskussionerna koncentrerade sig på historiska, dogmatiska och pastorala faktorer. Ett särskilt seminarium sysslade med det pågående kriget i Ukraina.

Som det hette i slutdeklarationen, kan en försonad framtid i kyrkorna inte åstadkommas ”utan en förändring i synsättet”. Vidare: ”Enhet kräver färdigheten att urskilja de trons legitima manifestationer som kommer till uttryck i former, språkbruk och praxis som inte är erkända.” Detta kan bara uppnås ”om vi skriver våra kyrkors historia gemensamt och inte bara hänvisar till splittringar och schismer, utan även ställer fördomar, men även konvergenspunkter och historien om möten i förgrunden”.

Schismer gäller olika aspekter av kyrkans tradition. Härvidlag är det viktigt att skilja mellan trons oföränderliga grundlag (traditionen) och lokala och kulturella aspekter (traditioner), ”som inte ovillkorligen ömsesidigt utesluter varandra”, fastslog de katolska och ortodoxa teologerna. Splittringar byggde ursprungligen ofta på sekundära aspekter, ”som senare överdrevs och grundades dogmatiskt”. […]

Teologerna betonade att det var oundgängligt för dialogen att skilja mellan dogmatiska faktorer, teologiska men icke-dogmatiska faktorer, samt icke-teologiska faktorer. Förhållandet till den egna nationen är exempelvis ingen dogmatisk fråga, men kräver ändå en teologisk reflektion.

Nästa möte med Ireaneus-arbetskretsen skall äga rum i Libanon i juni 2023.

Kathpress 2022-10-25

Detta är en nyhetstext.