Fredrik Vahlquist

Moder Tekla Famiglietti har avlidit

av FREDRIK VAHLQUIST Från Rom når oss budet att Birgittasystrarnas förra generalabbedissa, den legendariska Moder Tekla Famiglietti, avled i dag på eftermiddagen den 3 mars. För de många nordbor som under årens lopp mött denna karismatiska och dynamiska kvinna framstår…