Franska biskoparna om artificiell intelligens

De franska biskoparna har ägnat hälften av sitt sedvanliga tvådagarsmöte i Lourdes åt utmaningar med artificiell intelligens. Ärkebiskopen av Lille, monsignore Laurent Ulrich, förklarar för tidningen La Croix att biskopskonferens kanske ska tillsätta en grupp för att arbeta med dessa frågor, men först vill man att alla biskoparna ska få en grundläggande förståelse för kommande utmaningar.

Han pekar på risken för avhumanisering när den artificiella intelligensen dyker upp på alla möjliga ställen i människors liv. Det finns en paradox i att vi formas alltmer av tekniken samtidigt som robotar försöker bli allt mer lika oss. ”Här gäller det att se upp! Vi biskopar har en stark vilja att försvara det mänskliga och nu fick vi lära oss att det ännu finns möjlighet att kontrollera det vi skapar.” Många biskopar känner sig ganska främmande inför dessa frågor, medan andra, med en ingenjörsutbildning i bagaget, kan hjälpa till med förståelsen.

Biskop Ulrich säger att det finns en möjlighet att andligheten kan förbli en av de få platser där det mänskliga bevarar sin frihet, men det finns en risk att det som segrar blir en ganska vag och diffus andlighet, långt från det glada budskapet om att Gud blivit människa. ”Vi tror på en Gud som säger till människan att hon är levande och att hon inte är slav under någon maskin!”

Red. 2019-04-04

Nyheten från La Croix återfinns i sin helhet här