Jesuiternas flyktingtjänst kritiserar europeiska asylsystemet

Jesuiternas flyktingtjänst (JRS) i Italien kritiserad det europeiska asylsystemet. ”Det finns ingen ’flyktingkris’ i Europa: vi är alltmera vittnen till en kris för asylsystemen, som vill agera gemensamt och som alltmera upplöses i en osammanhängande konflikt med nationell egoism”, säger jesuiten Camillo Ripamonti. Centro Astalli, som drivs av jesuitorden, presenterade på torsdagen i Rom sin årsrapport.

Ripamonti, ledare för Centro Astalli, kritiserade de minskade möjligheterna till legal inresa, ävensom minskningen av eftersök- och räddningsaktionerna i Medelhavet. Att färre personer anländer över Medelhavet är på intet sätt tecken på att situationen har förbättrats. Det är bara så att det är flera som dör i Medelhavet och flera som förs tillbaka till Libyen, där situationen är ”oacceptabel”.

Enligt årsrapporten vände sig under år 2018 25 000 personer till Centro Astalli i Italien, varav 12 000 i Rom. På härbärgena togs 1 018 personer emot, varav 375 i den italienska huvudstaden. I Rom var det påtagligt flera unga migranter som fick hjälp av Centro Astalli än under år 2017. Mer än 73 procent av de hjälpsökande var yngre än 30 år. Alltfler migranter utesluts från statliga mottagningsåtgärder, i så måtto har de byråkratiska hindren förstärkts, beklagar Centro Astalli.

Kathpress 2019-04-04