Människa i en digital värld

av LARS STRANNEGÅRD

Världen digitaliseras, robotiseras och präglas alltmer av artificiell intelligens. Maskinerna kommer kognitivt att utklassa oss människor på de flesta områden. Världen blir mer och mer osäker och svårgripbar för var dag.

Denna utveckling har fått oss på Handelshögskolan i Stockholm att ställa oss frågan hur vi skall utbilda studenter som några år från nu kommer ut i en värld med ett flertal yrken och roller som inte existerar i dag. Vi har talat med otaliga organisationer och våra över 110 partnerföretag om deras kunskaps- och kompetensbehov.

Konklusionen är denna: en framtidsinriktad utbildning för det digitaliserade 21:a århundradet landar i ett klassiskt bildningsideal. Vi har därför formulerat och antagit ett utbildningsuppdrag som bildar akronymen FREE.

F:et står för ett faktabaserat och vetenskapligt förhållningssätt. Gedigna faktakunskaper är basen. Med dåliga faktakunskaper finns ingenting att bryta förutfattade meningar, nya uppslag eller aldrig så nytänkande idéer mot. I en värld av alternativa fakta och när företag som Cambridge Analytica och algoritmer formar våra världsbilder blir det vetenskapliga och kritiska förhållningssättet centralt. Vi måste faktabaserat öka vår sunda skepticism.

R:et står för reflekterande och självmedveten. Studenterna skall öka sin självkännedom och reflektera över vad de vill göra med sina yrkesliv och liv, vad som viktigt, och vem som egentligen bestämmer över deras val. De måste uppmanas att lyssna till sin inre övertygelse, för att finna de vägar och de områden som de engageras av. Livsvalen måste vara studentens egna, inte någon annans. De bör tidigt bli medvetna om vad de själva vill och reflektera över sina livsval.

E nummer ett i FREE står för empatisk och kulturellt känslig. En empatisk person är den som har förmågan att se världen ur andra människors perspektiv, som kan ikläda sig deras kläder och föreställa sig hur det är att gå i deras skor. En empatisk människa förstår andra bättre. Då blir man inte bara en bättre människa utan också en bättre säljare, marknadsförare, kreditanalytiker, chef eller ledare. Den som har förmågan att läsa andra kulturer, förstå människor från andra länder eller utbildningsbakgrunder blir också bättre i yrkeslivet och livet som helhet. Kulturell känslighet är en helt central kompetens i dagens globaliserade och mångvetenskapliga värld – och någonting som vi har ett enormt försprång inom jämfört med maskinerna.

Det sista E:t i FREE står för ett entreprenöriellt och ansvarstagande förhållningssätt. Det står för ifrågasättandet av det rådande, om att inte acceptera status quo. Här kommer kreativiteten och nytänkandet in. En utexaminerad Handelsstudent vet vilket ansvar som vilar på axlarna. Med kunskap följer makt, och med makt följer ansvar.

I denna vår maskinmättade tid måste vi bättre tillvarata potentialen i att vara människa. Inget är bättre på att vara människa än människan själv. Därför kanske nutidens högre utbildning behöver syssla med sitt ursprungsuppdrag: att kultivera och öka människors drag av mänsklighet.

 

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av LARS STRANNEGÅRD

Världen digitaliseras, robotiseras och präglas alltmer av artificiell intelligens. Maskinerna kommer kognitivt att utklassa oss människor på de flesta områden. Världen blir mer och mer osäker och svårgripbar för var dag.

Denna utveckling har fått oss på Handelshögskolan i Stockholm att ställa oss frågan hur vi skall utbilda studenter som några år från nu kommer ut i en värld med ett flertal yrken och roller som inte existerar i dag. Vi har talat med otaliga organisationer och våra över 110 partnerföretag om deras kunskaps- och kompetensbehov.

Konklusionen är denna: en framtidsinriktad utbildning för det digitaliserade 21:a århundradet landar i ett klassiskt bildningsideal. Vi har därför formulerat och antagit ett utbildningsuppdrag som bildar akronymen FREE.

F:et står för ett faktabaserat och vetenskapligt förhållningssätt. Gedigna faktakunskaper är basen. Med dåliga faktakunskaper finns ingenting att bryta förutfattade meningar, nya uppslag eller aldrig så nytänkande idéer mot. I en värld av alternativa fakta och när företag som Cambridge Analytica och algoritmer formar våra världsbilder blir det vetenskapliga och kritiska förhållningssättet centralt. Vi måste faktabaserat öka vår sunda skepticism.

R:et står för reflekterande och självmedveten. Studenterna skall öka sin självkännedom och reflektera över vad de vill göra med sina yrkesliv och liv, vad som viktigt, och vem som egentligen bestämmer över deras val. De måste uppmanas att lyssna till sin inre övertygelse, för att finna de vägar och de områden som de engageras av. Livsvalen måste vara studentens egna, inte någon annans. De bör tidigt bli medvetna om vad de själva vill och reflektera över sina livsval.

E nummer ett i FREE står för empatisk och kulturellt känslig. En empatisk person är den som har förmågan att se världen ur andra människors perspektiv, som kan ikläda sig deras kläder och föreställa sig hur det är att gå i deras skor. En empatisk människa förstår andra bättre. Då blir man inte bara en bättre människa utan också en bättre säljare, marknadsförare, kreditanalytiker, chef eller ledare. Den som har förmågan att läsa andra kulturer, förstå människor från andra länder eller utbildningsbakgrunder blir också bättre i yrkeslivet och livet som helhet. Kulturell känslighet är en helt central kompetens i dagens globaliserade och mångvetenskapliga värld – och någonting som vi har ett enormt försprång inom jämfört med maskinerna.

Det sista E:t i FREE står för ett entreprenöriellt och ansvarstagande förhållningssätt. Det står för ifrågasättandet av det rådande, om att inte acceptera status quo. Här kommer kreativiteten och nytänkandet in. En utexaminerad Handelsstudent vet vilket ansvar som vilar på axlarna. Med kunskap följer makt, och med makt följer ansvar.

I denna vår maskinmättade tid måste vi bättre tillvarata potentialen i att vara människa. Inget är bättre på att vara människa än människan själv. Därför kanske nutidens högre utbildning behöver syssla med sitt ursprungsuppdrag: att kultivera och öka människors drag av mänsklighet.

 

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm.