8 mars, 2019

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av OLLE BRANDT –Valet till Europaparlamentet blir en viktig vattendelare för Europas framtid. Det är lätt att tycka att den annorlunda världen, den som inte är som vi, börjar utanför...
av LARS STRANNEGÅRD Världen digitaliseras, robotiseras och präglas alltmer av artificiell intelligens. Maskinerna kommer kognitivt att utklassa oss människor på de flesta områden. Världen blir mer och mer osäker och...
av ANDERS WEJRYD Ekumenik handlar om de troendes relation med världen, vårt hem, oikos, i hela den bebodda världen, oikoumene. Ekumenik, ekologi, ekonomi – allt det där hör ihop. Ekumenik...
av FREDRIK HEIDING – Ett nytt arkiv på Signums hemsida. Under 2020 firar Signum tillsammans med sin föregångare Credo 100 år. Credo gavs ut fram till 1975, då den slogs ihop...
av HEINZ WERNER WESSLER – Genombrott i dialogen med islam? Mycket under påvens senaste resa, som förde honom till emiratet Abu Dhabi, var överraskande, redan från början med det för vatikanska...