Lars Strannegård

Människa i en digital värld

av LARS STRANNEGÅRD Världen digitaliseras, robotiseras och präglas alltmer av artificiell intelligens. Maskinerna kommer kognitivt att utklassa oss människor på de flesta områden. Världen blir mer och mer osäker och svårgripbar för var dag. Denna utveckling har fått oss på…