Italiens biskopar: förändrat Fader vår i mässan

Italiens katoliker kommer snart att i gudstjänsten be Fader vår i en något föränderad form. Från och med hösten skall det heta: ”och överge mig inte när jag frestas”. Detta meddelade generalsekreteraren i den italienska biskopskonferensen, Nunzio Galatino, när ett möte med landets biskopar i torsdags avslutades i Rom.

Han framhöll att anledningen till detta inte var en TV-intervju med påve Franciskus i början av december. Där hade påven sagt, att ”inled oss inte i frestelse” inte är en bra översättning. I stället hade de italienska biskoparna redan beslutat denna översättning för sin bibelöversättning av 2008. Och denna skall nu ingå i den tredje upplagan av den romerska mässboken för Italien.

Den nya översättningen av mässboken från latin till italienska skall antas vid ett extraordinarie möte med de italienska biskoparna i november. Därmed skall också den nya formuleringen av den mycket omdiskuterade bönen Fader vår gälla för såväl gudstjänst som enskild andakt, heter det i slutförklaringen från biskoparnas verkställande utskott. Denna grupp sammanträdde måndag – onsdag i Rom.

Kathpress 2018-01-25