Fader vår

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Italiens katoliker måste vänja sig vid en ny formulering i Herrens bön. Bönen ”inled oss inte i frestelse” lyder framöver i den nya officiella versionen ”överge oss inte när vi...
av ANDERS EKENBERG Italienska biskopskonferensen har nyligen beslutat om en ny översättning av mässans texter till italienska. I den återges två välkända texter, Fader vår och lovprisningen Gloria, annorlunda än...
av STEN HIDAL Förutom bönen om brödet har ingen del av Fader vår blivit så omdiskuterad som slutorden ”och utsätt oss inte för prövning” (NT 81). Den gamla, i grunden...
Italiens katoliker kommer snart att i gudstjänsten be Fader vår i en något föränderad form. Från och med hösten skall det heta: ”och överge mig inte när jag frestas”. Detta...
Anglikanska kyrkan i England hade bokat plats för en reklamfilm för Herrens bön på biograferna inför den nya Star Wars-filmen med premiär den 17 december. Men reklamfilmen har i sista...