Italienska biskopar kräver ny flyktingpolitik inom EU

Bishop_Angelo_Bagnasco_(2005)Biskoparna i provinsen Ligurien i nordvästra Italien kräver en ny flyktingpolitik i Europa och i det egna landet. Den europeiska och italienska lagstiftningen för mottagande av asylsökande måste ändras så att ”den har integration som ett verkligt mål”, heter det i ett dokument från de liguriska biskoparna, som blev offentligt i onsdags. Bland undertecknarna finns enligt den italienska nyhetsbyrån SIR också kardinal Angelo Bagnasco [bilden], ärkebiskop av Genua och ordförande i den italienska biskopskonferensen.

Dokumentet bär titeln ”Flyktingar är ett tecken från Gud, som talar till sin kyrka”. Där går biskoparna till rätta med politikerna också för den höga arbetslösheten bland ungdomar i Italien. De kräver ”en seriös ekonomisk och social politik, som gör det möjligt att lösa både problemet med flyktingarna och med ungdomarna.” Enligt de katolska biskoparna skärper den aktuella politiken motsättningarna och ”kan leda till ett krig bland de fattiga”.

I skrivelsen värdesätter biskoparna uttryckligen den insats som räddningsorganisationer har gjort på Medelhavet. Det arbete som där har gjorts av offentliga organisationer med understöd från den italienska regeringen och från kyrkliga och andra föreningar förtjänar ”ett kraftigt erkännande och övertygat understöd”. I Italien finns det sedan månader en debatt om hur flyktingar på Medelhavet räddas av aktivister. Hjälporganisationer bestrider anklagelsen att de indirekt understöder människosmugglarnas affärsmodell.

Kathpress 2017-05-17