Jesuitiskt angrepp på Nicaraguas regering

Jesuiterna i Latinamerika och Karibien har gått till skarpt angrepp mot regeringen i Nicaragua och uppmanat det internationella samfundet att ”rädda demokratin i Nicaragua”. Med åtskilliga siffror tecknar de i ett aktuellt uttalande en bild av ett land som är i akut behov av internationellt bistånd. I dokumentet rapporterar man om 328 dödsfall och över 800 godtyckliga gripanden, sedan den pågående konflikten mellan Daniel Ortegas regering och en bred oppositionsrörelse startade under våren 2018.

Skrivelsen är, enligt uppgiften från nyhetsportalen Vatican News, undertecknad av Roberto Jaramillo Bernal, ordförande för jesuiternas konferens i Latinamerika och Karibien, och Roland Alvarado, högste provinsial i Centralamerika. Författarna beklagar att 130 personer fortfarande sitter fängslade på politiska grunder. ”På grund av terrorregimen och rädslan för oproportionerliga polisinsatser har protesterna minskat avsevärt”, heter det ordagrant. Dagligen sätts i genomsnitt fyra personer, som deltar i små protestaktioner, i fängsligt försvar.

”Som följd av repressalierna har 400 läkare vid offentliga vårdinrättningar blivit uppsagda eller avskedade, varav många är specialister, som landet så väl behöver”, säger de kyrkliga företrädarna. Detta skall ha varit vedergällningsaktioner, eftersom läkarna har hjälpt personer som har skadats vid protesterna eller har uttalat sig kritiskt mot regimen. Vidare uttrycker undertecknarna även missnöje med att det inte har blivit av att gripna personer har frigetts, trots utfästelser om att så skulle ske.

Redan har 88 000 människor måst lämna landet, däribland 100 journalister, enligt skrivelsens författare. De vänder sig till det internationella samfundets olika länder och uppmanar i synnerhet till OAS (Organization of American States) att ”tillgripa alla nödvändiga åtgärder, för att rädda demokratin i Nicaragua och ställa den nuvarande regimen till svars för de brott som de har begått”.

Kathpress 2019-09-25

Detta är en nyhetstext.