Påven uppmuntrar ordenskvinnor i kampen mot människohandel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De olikartade situationerna för kvinnorna i världen å ena sidan, och en nyliberal ekonomisk modell å den andra sidan är enligt påven Franciskus viktiga faktorer i den världsvida människohandeln. Nyliberalismens individuella syn riskerar exempelvis att befria staten från dess ansvar, sade påven under torsdagen i Vatikanen i ett anförande inför medlemmarna av ett nätverk av ordenskvinnor mot människohandel. Det världsvida nätverket Talitha kum möts i dessa dagar i Rom för sin första generalförsamling.

Vid mötet lovordade Franciskus kvinnorna för deras insats i det främsta ledet. De utgör ett avantgarde inom det kyrkliga engagemanget mot ”människohandelns plåga”. Samtidigt uppmanade han fler gemenskaper, även av män, att ansluta sig till denna insats. De som har tvekat med hänvisning till interna problem, borde ”göra som påven: inre problem löser sig, när man går ut på gatan, kommer det in frisk luft”.

Nätverket Talitha kum, som initierades av kvinnliga ordensledare 2001, träffas den 21–27 september till sin första generalförsamling i Rom. I mötet deltar bland andra FN:s särskilda sändebud mot människohandel, Maria Grazia Giammarinaro, och en företrädare för FN-kontoret för drog- och brottsbekämpning. Föredragen, utbytena av erfarenheter och överläggningarna handlar det om en utvärdering av resultaten av det hittills gjorda arbetet, liksom om strategier för de kommande åren.

Nätverket, som består av mer 50 regionala nätverk, är aktivt i 90 länder och på fem kontinenter. I Österrike omfattar det även föreningen Solwodi. Målet är att nå offer för människohandel och slaveri – framför allt kvinnor och barn – att ge råd och hjälpa dem ur sin situation. Nätverkets namn kommer från Markusevangeliets berättelse om hur Jesus uppväcker en död flicka till livet och på arameiska säger till henne: ”’Talita koum! – Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!” (Mark 5:41).

Kathpress 2019-09-26

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De olikartade situationerna för kvinnorna i världen å ena sidan, och en nyliberal ekonomisk modell å den andra sidan är enligt påven Franciskus viktiga faktorer i den världsvida människohandeln. Nyliberalismens individuella syn riskerar exempelvis att befria staten från dess ansvar, sade påven under torsdagen i Vatikanen i ett anförande inför medlemmarna av ett nätverk av ordenskvinnor mot människohandel. Det världsvida nätverket Talitha kum möts i dessa dagar i Rom för sin första generalförsamling.

Vid mötet lovordade Franciskus kvinnorna för deras insats i det främsta ledet. De utgör ett avantgarde inom det kyrkliga engagemanget mot ”människohandelns plåga”. Samtidigt uppmanade han fler gemenskaper, även av män, att ansluta sig till denna insats. De som har tvekat med hänvisning till interna problem, borde ”göra som påven: inre problem löser sig, när man går ut på gatan, kommer det in frisk luft”.

Nätverket Talitha kum, som initierades av kvinnliga ordensledare 2001, träffas den 21–27 september till sin första generalförsamling i Rom. I mötet deltar bland andra FN:s särskilda sändebud mot människohandel, Maria Grazia Giammarinaro, och en företrädare för FN-kontoret för drog- och brottsbekämpning. Föredragen, utbytena av erfarenheter och överläggningarna handlar det om en utvärdering av resultaten av det hittills gjorda arbetet, liksom om strategier för de kommande åren.

Nätverket, som består av mer 50 regionala nätverk, är aktivt i 90 länder och på fem kontinenter. I Österrike omfattar det även föreningen Solwodi. Målet är att nå offer för människohandel och slaveri – framför allt kvinnor och barn – att ge råd och hjälpa dem ur sin situation. Nätverkets namn kommer från Markusevangeliets berättelse om hur Jesus uppväcker en död flicka till livet och på arameiska säger till henne: ”’Talita koum! – Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!” (Mark 5:41).

Kathpress 2019-09-26

Detta är en nyhetstext.