Rom

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I vår tid menar många att det otänkbart att Gud ingriper i det som sker i världen och ger upphov till vissa bestämda ting. Bakom det synsättet står bland annat...
Under det första årtusendet var ledning av den katolska kyrkan ännu en till övervägande del romersk skapelse. Påvarna i egenskap av biskop av Rom stödde sig framför allt på hjälpen...
Den italienska kvinnliga orden Suore serve della Divina Provvidenza [Den gudomliga försynens tjänande systrar] ställer sin fastighet i Rom gratis tillförfogande för migranter. Vatikanen meddelar att ordensgemenskapen, som ursprungligen kommer...
De olikartade situationerna för kvinnorna i världen å ena sidan, och en nyliberal ekonomisk modell å den andra sidan är enligt påven Franciskus viktiga faktorer i den världsvida människohandeln. Nyliberalismens...
Världshistoriens mest kända berättelse, den om Jesu födelse i Betlehem, kommer från evangelisten Lukas. På Via dei Cavalleggeri i Rom, drygt 100 meter söder om Petersplatsen, heter evangelisten Giuseppe. I...
Den katolska gemenskapen Sant’Egidio publicerade i måndags i Rom den 28:e upplagan av sin så kallade Michelinguide för fattiga. Denna stadsguide på 253 sidor innehåller adresser och information för hemlösa,...
På långfredagen, den 25 mars, sänder Svt2 korsvägsandakten som leds av påven Franciskus från Colosseum i Rom. Sändningen börjar kl. 21.15. Mer information via denna länk och denna länk Red....
Har du någonsin undrat hur det skulle vara att bikta sig för påven Franciskus? En amerikansk student i Rom fick nyligen svar på den frågan, och hon betecknade erfarenheten som...
Det historiska mötet mellan påven Franciskus och patriark Kirill av Moskva – det första mellan biskopen av Rom och en rysk-ortodox patriark sedan schismen mellan katolska och ortodoxa kyrkan år...
Tidningen Avvenire rapporterar om världens äldsta ordenssyster. Syster Candida har nu blåst ut 107 små ljus och slagit världsrekord. Hon som i världen kallades för Alma Bellotti och som blev...
Patriarkerna och storbiskoparna för de med Rom unierade östkyrkorna träffade under två timmar på torsdagen påven Franciskus. Vid mötet redogjorde var och en av de elva kyrkoledarna i ett kort...
Roms överrabbin, Riccardo Di Segni, besöker tillsammans med katolska biskopar den påvliga Lateranuniversitetet i dag, torsdag för att högtidlighålla årsdagen av den judisk-katolska dialogen. Denna hålls varje år strax före...