Hur är det att bikta sig för påven Franciskus?

Pope Francis hears confession from a man during a penitential liturgy in St. Peter's Basilica at the Vatican March 28. Pope Francis surprised his liturgical adviser by going to confession during the service. (CNS photo/L'Osservatore Romano via Reuters) (March 31, 2014) See POPE-PENANCE March 28, 2014.

Har du någonsin undrat hur det skulle vara att bikta sig för påven Franciskus? En amerikansk student i Rom fick nyligen svar på den frågan, och hon betecknade erfarenheten som ett äkta möte med en andlig vägledare – som också var helt normalt: ”Påven Franciskus lever som han lär när han talar om att en präst ska vara som en öm, kärleksfull fader i bikten”, sade Leslie Knopf i en intervju med den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA förra veckan.

Knopf berättade att påven var väldigt vänlig under hela bikten och tydlig i sitt medvetna försök att förstå henne och var hon kommer ifrån. Men han såg också till att komma till saken i det som diskuterades. ”Det var nog den mest privata audiens som man kan ha med en påve, eftersom det inte fanns någon som kunde avbryta oss, det var bara mellan fyra ögon för att jag skulle kunna få ta emot Guds barmhärtighet i det ögonblicket”, sade hon vidare. Hon betecknade det som ”fullkomligt naturligt” att vara sig själv och att hon och påven till och med kunde skratta gemensamt åt det svåra uttalet av vissa italienska ord. Men påven var, framhöll hon, hela tiden ”fullt närvarande för min själs behov”.

”Det var en verklig upplevelse av barmhärtighet, det vill säga inte någon som bara sade att allt var okej, utan istället en som verkligen uppmanade till omvändelse”, sammanfattade Leslie Knopf som ursprungligen kommer från Louisville i delstaten Kentucky och för närvarande är licentiatsstudent vid det påvliga universitetet Holy Cross i Rom. Hon var en i en grupp personer som hade möjlighet att gå i bikt hos påven Franciskus under hans årliga ”24 timmar för Herren”-evenemang som äger rum det fjärde fredagen och lördagen i Fastan i S:t Peterskyrkan i Rom. Evenemanget pekar på bikten som den primära upplevelsen av Guds barmhärtiga omfamning och är en del av den katolska kyrkans arbete med vad som kallas den nya evangelisationen. Som en del av botgöringsgudstjänsten i Peterskyrkan gick påven själv till bikt innan han sedan satte sig för att höra andras bikt. Leslie Knopf berättade att påven under biktsamtalet gav henne några praktiska råd som är tillämpbara på alla områden i livet. ”Han sa att när man försöker förstå Guds vilja är det väldigt lätt – man behöver bara formulera det man vill veta och be för det, och Gud kommer att låta en förstå. Så be till Herren vid varje steg på vägen och han kommer att visa dig!”

Knopf berättade att hon upplevde det som särskilt meningsfullt att gå i bikt för påven under det pågående Barmhärtighetens jubelår, eftersom han så starkt har betonat vikten av att gå i bikt under detta heliga år. ”Det var väldigt vackert – men vackert på ett helt normalt sätt. Det hela tydliggjorde poängen att jag möter Kristus när jag biktar mig. Varje gång jag går i bikt är det ju Kristus som förlåter mina synder och jag ska förbereda min bikt oavsett vem det är som agerar som Kristus representant på prästens plats i biktstolen – en alldeles nyvigd präst eller Kristus ställföreträdare på jorden. Och det finns inget du kan ta upp i bikten som inte kan förlåtas. Det är ett kärlekens sakrament, så man behöver aldrig vara nervös.”

Catholic News Agency, 2016-03-13