Tagged 'människohandel'

Ekumenisk cricket i Canterbury

En särskild ekumenisk sporthändelse med välgörande syfte äger rum den 19 september i den brittiska staden Canterbury: cricketlaget i Church of England möter här sin motsvarighet i Vatikanen för att på så sätt fästa uppmärksamheten på det världsvida problemet med…

EU-biskopar i möte om migration och integration

Mot bakgrund av händelserna i Lampedusa kommer EU-biskopar på onsdag att samlas i Bryssel kring temat migration och integration. Denna församling av EU-biskoparnas kommission (ComECE) leds av kardinal Reinhard Marx, som även är ärkebiskop i München samt deltar i påverådet…

Vatikanen: Konferens mot människohandel

”Europeiska Unionen har internationellt sett den mest avancerade lagstiftningen mot människohandeln”, sade EU-kommissionens ansvariga för kampen mot människohandeln (trafficking), Myria Vassiliadou [se foto], när hon talade med Vatikanradion i samband med en konferens i Vatikanens trädgårdar. ”Vi har inom EU…

Vatikanen utformar handlingsplan mot människohandel

Påven Franciskus har kallat till ett möte med Påvliga akademin för samhällsvetenskaper (the Pontifical Academy of Social Sciences) och Världsfederationen för katolska läkarsällskap om människohandeln och slaveri. Mötet äger rum den 2–3 november och har till uppgift att utforma en…

Ordensfolk i kamp mot människohandel

Ordenskvinnor och ordensmän från Österrike är internationella föregångare i kampen mot människohandel. Med anledning av ”Den europeiska dagen mot människohandel” den 18 oktober fäster de uppmärksamheten på de dramatiska effekterna av dessa förbrytelser. ”Enligt FN är handeln med människor den…