människohandel

Filter

Datumintervall
Datumintervall
De olikartade situationerna för kvinnorna i världen å ena sidan, och en nyliberal ekonomisk modell å den andra sidan är enligt påven Franciskus viktiga faktorer i den världsvida människohandeln. Nyliberalismens...
I framtiden vill Caritas-organisationerna i Bangladesh och Indien att ha ett tätare samarbete i kampen mot människohandel. I båda länderna handlar det oftast om offer för människohandel inom hushållssektorn, säger...
Den katolska firar den 8 februari för tredje gången den av påven Franciskus införda världsböndagen mot människohandel. I Wien inbjuder rundabordssamtalet mellan den österrikiska biskopskonferensen, ordensinitiativet Herzwerk och föreningen Hope...
En särskild ekumenisk sporthändelse med välgörande syfte äger rum den 19 september i den brittiska staden Canterbury: cricketlaget i Church of England möter här sin motsvarighet i Vatikanen för att...
Mot bakgrund av händelserna i Lampedusa kommer EU-biskopar på onsdag att samlas i Bryssel kring temat migration och integration. Denna församling av EU-biskoparnas kommission (ComECE) leds av kardinal Reinhard Marx,...
”Europeiska Unionen har internationellt sett den mest avancerade lagstiftningen mot människohandeln”, sade EU-kommissionens ansvariga för kampen mot människohandeln (trafficking), Myria Vassiliadou [se foto], när hon talade med Vatikanradion i samband...
Påven Franciskus har kallat till ett möte med Påvliga akademin för samhällsvetenskaper (the Pontifical Academy of Social Sciences) och Världsfederationen för katolska läkarsällskap om människohandeln och slaveri. Mötet äger rum...
I ett tal till medlemmar av Interpol fördömde påven Benedictus XVI den organiserade brottsligheten som ett ”allvarligt destabiliserande hot” mot samhället. Påven listade människohandel och handel med organ som två av...
Ordenskvinnor och ordensmän från Österrike är internationella föregångare i kampen mot människohandel. Med anledning av ”Den europeiska dagen mot människohandel” den 18 oktober fäster de uppmärksamheten på de dramatiska effekterna...