Vatikanen: Konferens mot människohandel

”Europeiska Unionen har internationellt sett den mest avancerade lagstiftningen mot människohandeln”, sade EU-kommissionens ansvariga för kampen mot människohandeln (trafficking), Myria Vassiliadou [se foto], när hon talade med Vatikanradion i samband med en konferens i Vatikanens trädgårdar.

”Vi har inom EU även den mest avancerade politiska infrastrukturen. Därför utmanas vi nu, att översätta denna EU-rätt till nationell rätt i alla medlemsstater. När vi har uppnått detta, kommer vi att kunna göra mycket stora framsteg i kampen mot människohandeln. Vi kommer inte att kunna utrota den helt och hållet, men just nu är ju situationen den att vi visserligen har en bra lagstiftning, men inte använder den.”

Myria Vassiliadou säger i en kommentar från Bryssel, att hon var mycket nöjd med det faktum att påven Franciskus själv hade gett impulsen till en konferens om människohandeln. Denna internationella konferens genomfördes av Påvliga akademin för socialvetenskap och slutade i söndags. Vatikanen vill under de närmaste dagarna dra slutsatser av dessa diskussioner. ”Detta kommer att göra lidandet av offren av människohandeln i hela världen ännu mer synligt. Religiösa, särskilt kristna organisationer utför redan nu stora insatser genom att hjälpa offren i många delar av världen.”

Världsorganisationen för katolska läkare var medorganisatör av konferensen i Vatikanen. Organisationens generalsekreterare Ermanno Pavesi [se foto] anser: ”Det är utomordentligt viktigt, att undersöka problematiken kring människohandeln ur alla tänkbara synvinklar, eftersom den oftast endast betraktas ur ett legalt och statistiskt perspektiv. Vi anser att man borde satsa starkare på förebyggande insatser och försvåra tillgången till sexmarknaden för kunderna. I annat fall växer den bara hela tiden.”

Pavesi är medveten om att även läkare ofta är involverade i människohandeln och särskilt i handeln med mänskliga organ. ”Detta är ett mycket besvärligt faktum. Här behövs en utbildning i etiska frågor även för läkare, något som under de senaste årtiondena inte har funnits på många håll, och detta eftersom man trodde, att dessa problem främst var av teknisk natur. Läkaren som tekniker gavs därför fullständig handlingsfrihet, utan att behöva förhålla sig till några som helst moraliska principer.”

Kardinal Roger Etchegaray var Vatikankonferensens hedersordförande. Han är vice dekan i kardinalskollegiet och var under många år ansvarig för frågor kring rättvisa och fred (Påvliga kommissionen Justitia et Pax). ”När vi här talar om ett modernt slaveri, så betyder detta tyvärr inte minst att slaveri har funnits sedan mänsklighetens begynnelse. Människohandeln är den moderna formen av slaveriet, och de flesta människor inser inte omfattningen av detta fenomen. Därför engagerade sig påven för en sådan konferens med de viktigaste experterna: han vill omskaka allas vårt samvete. Det går inte an, att handeln med människor, och då tänker jag främst på kvinnor och barn, växer allt mer på alla kontinenter!”

Vatikanradion, tyskspråkiga avdelningen 2013-11-04