Vatikanen utformar handlingsplan mot människohandel

Påven Franciskus har kallat till ett möte med Påvliga akademin för samhällsvetenskaper (the Pontifical Academy of Social Sciences) och Världsfederationen för katolska läkarsällskap om människohandeln och slaveri. Mötet äger rum den 2–3 november och har till uppgift att utforma en handlingsplan avseende trafficking. Den 24 maj uppmanade påven Franciskus världens regeringar att finna nya metoder för att bekämpa människohandel.

”Människohandel är en skamlig verksamhet, en skam för vårt samhälle som påstår sig vara civiliserat. Exploatörer och kunder på alla nivåer bör allvarligt pröva sitt samvete inför sig själva och Gud”, sade påven vid ett plenarsammanträde för Påvliga rådet för migranter och nomader. Franciskus uppmanade ”politiker, lagstiftare och hela det internationella samfundet” att komma med ”effektiva insatser och nya metoder för att skydda värdigheten och förbättra livskvaliteten för mänskliga offer, och bekämpa moderna former av förföljelse.”

Vatikanradion, skandinaviska avdelningen 2013-08-23

För mer information läs Catholic Herald 2013-08-26