Tagged 'the Pontifical Academy of Social Sciences'

Vatikanen utformar handlingsplan mot människohandel

Påven Franciskus har kallat till ett möte med Påvliga akademin för samhällsvetenskaper (the Pontifical Academy of Social Sciences) och Världsfederationen för katolska läkarsällskap om människohandeln och slaveri. Mötet äger rum den 2–3 november och har till uppgift att utforma en…