Katolsk präst närvarande vid presentation av ny amerikansk HD-domare

Neil_Gorsuch_10th_CircuitNär USA:s president Donald Trump på tisdagen presenterade sin kandidat till ny ledamot av USA:s Högsta domstol, domare Neil Gorsuch, skedde det bland annat i närvaro av en katolsk präst: fader Paul Scalia, son till den avlidne HD-domaren Antonin Scalia, vars vakanta plats sedan drygt ett år Gorsuch nu föreslås ta över.

Antonin Scalia var praktiserande katolik och betraktades under sina 29 år i Högsta domstolen, den längsta tjänstgöringstiden för en HD-domare hittills, som en konservativ domare i meningen att hans utslag alltid tolkade den amerikanska konstitutionen bokstavligt-kontextuellt: det vill säga genom ett försök att förstå vad konstitutionens formuleringar innebar när de skrevs och därmed borde betyda för vägledning i dag.

Neil Gorsuch tillhör samma juridiska tradition som Scalia. Han är idag domare i den federala appelationsdomstolen i det tionde distriktet, vilket bland annat omfattar delstaten Colorado där han är född och bosatt. Gorsuch är kristen och tillhör själv episkopalkyrkan [den amerikanska grenen av den anglikanska kyrkogemenskapen – övers. anm.] men har bland annat utbildats vid den jesuitdrivna förberedelseskolan vid Georgetown University i Washington DC, när hans mor under en tid på 1980-talet var chef för USA:s miljövårdsmyndighet under president Reagan. Gorsuch har juristexamen från Harvard och har bland annat arbetat på justitiedepartementet och som professor i juridik vid University of Colorado, då han gav ut en bok med stark kritik mot tanken på att legalisera aktiv dödshjälp.

Som domare har Neil Gorsuch tagit stark ställning för religionsfriheten i flera domar och offentliga yttranden. Bland annat stödde han den katolska nunneorden Little Sisters of the Poor i dess rättsliga tvist mot den tidigare Obama-administrationens krav på att sjukförsäkringar till personal anställda i ordens verksamheter måste innefatta finansiering av preventivmedel (något som varje anställd skulle kunna ordna på egen hand genom att ansluta sig till en statlig tilläggsförsäkring). En tvist som nunnorna slutligen vann i USA:s Högsta domstol.

Nu väntar förhör och därefter en omröstning i USA:s senat som godkänner honom, innan Gorsuch formellt kan tillträda som ledamot av HD.

Catholic Herald, 2017-02-01