Formellt förslag om ny titel för Maria

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mary_&_Child_Icon_Sinai_13th_centuryDen internationella organisationen International Marian Association, en grupp som består av mer än 100 katolska teologer, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk runt om i världen, har tidigare under januari skickat en formell begäran till påven Franciskus om att Jungfru Maria i den katolska kyrkan officiellt ska föräras med titeln ”medåterlöserska [latin och engelska: co-redemptrix, övers. anm.] med Jesus, Frälsaren”. Avsändare till den tio sidor långa begäran är formellt International Marian Associations teologiska kommission. [Bilden: ikon från S:ta Katarinaklostret i Sinai, Egypten.]

Organisationen tillägnar sin verksamhet ”den fullständiga sanningen om och kärleken till Maria, Jesus moder”. Den nu aktuella begäran kommer i inledningen av 100-årsfirandet av Mariauppenbarelserna i Fatima i Portugal. Betydelsen av begäran, om den skulle bifallas, är att de troende skulle få ökad klarhet om Marias unika roll i samverkan med Kristus i hans frälsningsverk, förklarade dr Robert Fastiggi, professor i Mariologi vid Sacred Heart-seminariet i Detroit, USA, för den katolska tv-kanalen EWTN News: ”Jag tror att många människor nu känner hur ondskan sprids i världen och på så sätt ser ett ökat behov av att understryka Marias roll som en andlig moder.”

Fastiggi fortsatte säga att ett officiellt påvligt uttalande ”om Marias medverkan i frälsningen skulle fördjupa vår förståelse av Marias roll som den Nya Eva som nära samarbetar med sin son, den Nye Adam, för att åter ge själarna övernaturligt liv”, och han refererade till Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, Lumen gentium.

Titeln ”medåterlöserska” räknar sitt ursprung tillbaka till 900-talet och några marianska litanior. Beteckningen var en direkt utveckling av tanken på Maria som den ”Nya Eva”, ett begrepp som har använts sedan 100-talet. Det handlar om att uppmärksamma Jungfru Marias unika och aktiva samarbete med Gud i frälsningen av människan. Men titeln ställer på inget sätt Maria ”på samma nivå som Jesus Kristus, den ende gudomlige Frälsaren, för det vore både heretiskt och blasfemiskt”, framhålls av teologerna bakom den nu aktuella skrivelsen till påven. ”Medåterlöserska vore en helt meningslös titel utan Jesus Frälsaren. I sig själv fokuserar den på Jesus Kristus kors och förkunnar för världen att lidandet är frälsande när det förenas med Kristus lidande.”

1600-talet betecknas som höjdpunkten i användandet av titeln på Maria men den fick ingen bekräftelse av den katolska kyrkans läroämbete förrän 1908, när den för första gången användes i ett dokument från Vatikanen. Sedan dess har den refererats till många gånger i olika texter från läroämbetet, inklusive under Andra Vatikankonciliet som ändå slutligen inte inkluderade titeln i den dogmatiska konstitutionen Lumen gentium. Men, fastslog dr Fastiggi, det var inte för att titeln i sig på något sätt skulle vara falsk. Däremot ansågs ekumeniska skäl då överväga.

”Konciliet erkände emellertid betydelsen av fortsatt teologisk utveckling och teologiskt klargörande gällande bestämda aspekter av kyrkans mariologiska doktrin.” På samma sätt som påven Paulus VI 1964 officiellt proklamerade Maria som ”kyrkans moder” skulle en liknande påvlig förkunnelse av Marias roll som ”medfrälserska” nu bidra till en fördjupad teologisk förståelse bland de troende, argumenterade dr Fastiggi.

Titeln har redan använts offentligt men informellt av två moderna påvar: av Pius XI tre gånger och Johannes Paulus II minst sex gånger. I dag är också det ekumeniska läget sådant, enligt dr Fastiggi, att ett formellt påvligt lärouttalande skulle ”tjäna ekumenikens syfte eftersom det skulle hjälpa andra kristna att förstå att dem katolska kyrkan så tydligt skiljer mellan Kristus frälsningsverk som frälsare och medlare och Marias sekundära, beroende men ytterst unika samverkan med Kristus och hans förmedling av nåd”, sade han.

International Marian Association har uppgett sig vara nöjd med vilken typ av officiell förklaring som helst, alltifrån en ny förklarad mariologisk dogm till ett påvligt uttalande.

Catholic News Agency, 2017-01-29

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mary_&_Child_Icon_Sinai_13th_centuryDen internationella organisationen International Marian Association, en grupp som består av mer än 100 katolska teologer, biskopar, präster, ordensfolk och lekfolk runt om i världen, har tidigare under januari skickat en formell begäran till påven Franciskus om att Jungfru Maria i den katolska kyrkan officiellt ska föräras med titeln ”medåterlöserska [latin och engelska: co-redemptrix, övers. anm.] med Jesus, Frälsaren”. Avsändare till den tio sidor långa begäran är formellt International Marian Associations teologiska kommission. [Bilden: ikon från S:ta Katarinaklostret i Sinai, Egypten.]

Organisationen tillägnar sin verksamhet ”den fullständiga sanningen om och kärleken till Maria, Jesus moder”. Den nu aktuella begäran kommer i inledningen av 100-årsfirandet av Mariauppenbarelserna i Fatima i Portugal. Betydelsen av begäran, om den skulle bifallas, är att de troende skulle få ökad klarhet om Marias unika roll i samverkan med Kristus i hans frälsningsverk, förklarade dr Robert Fastiggi, professor i Mariologi vid Sacred Heart-seminariet i Detroit, USA, för den katolska tv-kanalen EWTN News: ”Jag tror att många människor nu känner hur ondskan sprids i världen och på så sätt ser ett ökat behov av att understryka Marias roll som en andlig moder.”

Fastiggi fortsatte säga att ett officiellt påvligt uttalande ”om Marias medverkan i frälsningen skulle fördjupa vår förståelse av Marias roll som den Nya Eva som nära samarbetar med sin son, den Nye Adam, för att åter ge själarna övernaturligt liv”, och han refererade till Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, Lumen gentium.

Titeln ”medåterlöserska” räknar sitt ursprung tillbaka till 900-talet och några marianska litanior. Beteckningen var en direkt utveckling av tanken på Maria som den ”Nya Eva”, ett begrepp som har använts sedan 100-talet. Det handlar om att uppmärksamma Jungfru Marias unika och aktiva samarbete med Gud i frälsningen av människan. Men titeln ställer på inget sätt Maria ”på samma nivå som Jesus Kristus, den ende gudomlige Frälsaren, för det vore både heretiskt och blasfemiskt”, framhålls av teologerna bakom den nu aktuella skrivelsen till påven. ”Medåterlöserska vore en helt meningslös titel utan Jesus Frälsaren. I sig själv fokuserar den på Jesus Kristus kors och förkunnar för världen att lidandet är frälsande när det förenas med Kristus lidande.”

1600-talet betecknas som höjdpunkten i användandet av titeln på Maria men den fick ingen bekräftelse av den katolska kyrkans läroämbete förrän 1908, när den för första gången användes i ett dokument från Vatikanen. Sedan dess har den refererats till många gånger i olika texter från läroämbetet, inklusive under Andra Vatikankonciliet som ändå slutligen inte inkluderade titeln i den dogmatiska konstitutionen Lumen gentium. Men, fastslog dr Fastiggi, det var inte för att titeln i sig på något sätt skulle vara falsk. Däremot ansågs ekumeniska skäl då överväga.

”Konciliet erkände emellertid betydelsen av fortsatt teologisk utveckling och teologiskt klargörande gällande bestämda aspekter av kyrkans mariologiska doktrin.” På samma sätt som påven Paulus VI 1964 officiellt proklamerade Maria som ”kyrkans moder” skulle en liknande påvlig förkunnelse av Marias roll som ”medfrälserska” nu bidra till en fördjupad teologisk förståelse bland de troende, argumenterade dr Fastiggi.

Titeln har redan använts offentligt men informellt av två moderna påvar: av Pius XI tre gånger och Johannes Paulus II minst sex gånger. I dag är också det ekumeniska läget sådant, enligt dr Fastiggi, att ett formellt påvligt lärouttalande skulle ”tjäna ekumenikens syfte eftersom det skulle hjälpa andra kristna att förstå att dem katolska kyrkan så tydligt skiljer mellan Kristus frälsningsverk som frälsare och medlare och Marias sekundära, beroende men ytterst unika samverkan med Kristus och hans förmedling av nåd”, sade han.

International Marian Association har uppgett sig vara nöjd med vilken typ av officiell förklaring som helst, alltifrån en ny förklarad mariologisk dogm till ett påvligt uttalande.

Catholic News Agency, 2017-01-29