Kardinal Cupich: Trumps flyktingförbud ”en mörk stund i USA:s historia”

Katolska ledare i USA reagerar ilsket på president att Donald Trump nyligen undertecknade en verkställande order som förbjuder syriska flyktingar från att komma in i landet och som sätter stopp för omlokaliseringsprogram under upp till fyra månader. Ledarna anmodar honom att ompröva sin policy.

Blase_Joseph_Cupich_(cropped)”Det gångna veckoslutet visade sig vara en mörk stund i USA:s historia”, sade kardinal Blase Cupich, ärkebiskop av Chicago i ett uttalande av den 29 januari. ”Den verkställande ordern att avvisa flyktingar och att stänga vårt land för dem, i synnerhet muslimer som flyr undan våld, förtryck och förföljelse går emot såväl katolska som amerikanska värderingar.”

Mr Trump undertecknade på fredagen ett presidentdekret, som under fyra månader stoppar alla flyktingar från att komma till USA och som under obegränsad tid stänger ute alla flyktingar från Syrien. Ytterligare hindras alla medborgare från sju muslimska länder att komma in i USA.

På lördagskvällen upphävde ett antal federala domare presidentdekretet, så att resande som blivit kvarhållna av gränsskyddet på flygplatser i USA, kunde komma in i landet. På söndag morgon antydde Trumps administration att dekretet hade justerats så, att de som hade greencard skulle tillåtas att komma in.

I en intervju i Christian Broadcasting Network, som sändes detta veckoslut, antydde Mr Trump, att kristna flyktingar skall ges företräde framför människor med annan tro, inklusive muslimer.

Presidenten twittrade i söndags, att det var så han kände personligen. Men många kristna ledare, inklusive katoliker, tillbakavisar inställningen att kristna, som utsätts för förföljelse, skall ges förtur framför andra, som förföljs för sin tro, såsom muslimer, som drabbas av våld från muslimer. ”Det har sagts, att detta inte är riktat mot muslimer, som det sades under presidentkampanjen, men dessa åtgärder fokuserar på länder med muslimsk majoritet”, sade kardinal Cupich. ”De gör undantag för kristna och icke-muslimska minoriteter, men inte för muslimska flyktingar, som flyr för sina liv.” ”Världen iakttar oss, när vi överger vår hängivenhet för amerikanska värden”, fortsatte han.

Tusentals människor protesterade vid flygplatserna under veckoslutet, och krävde, att de människor, som nekats komma in i USA på grund av sin immigrationsstatus, skulle släppas igenom och att Mr Trump skulle upphäva dekretet. En folkmassa samlades på lördagen framför Chicagos internationella flygplats och sjöng ”Let them in” för att visa sitt stöd för de 18 människor, som hölls fängslade av representanter för gränsskyddet inne på flygplatsen.

Myndigheterna meddelade att fler än 375 personer var direkt drabbade av dekretet, och av dessa hade 173 inte hade tillåtits att gå ombord på plan utomlands för att resa till USA medan resten hade hållits fängslade på flygplatser i USA.

Caitlin Fitz höll upp en skylt med Jesu ord ”Jag var en främling och du välkomnade mig” (Matt 25:35) och sade att hon protesterade för att stå upp för rättigheterna för dem som blivit fängslade.

Michael O’Loughlin, America 2017-01-29

Hela artikeln finns att läsa här via denna länk

Kardinal Cupichs uttalande finns här