Amerikanska biskopar fördömer Trumps gränsmur

Den amerikanska biskopskonferensen har i ett uttalande fördömt president Trumps beslut att bygga en gränsmur mot Mexiko i syfte att förhindra invandring. Det kommer att resultera i att i onödan utsätta migranter för fara, slita isär familjer och skapa fruktan bland dem.

2016-vasquez-blacksBiskop Joe Vásquez i Austin, Texas, ordförande i stiftets kommission för migration, påpekar att uppförandet av muren ”bara kommer att göra migranter, särskilt de värnlösa kvinnorna och barnen mera utlämnade till smugglare och de som sysslar med trafficking”. Han vill ”följa påven Franciskus exempel” och bygga broar mellan människor, ”broar som hjälper oss bryta ned exploaterande och hindrande murar”. Beträffande den planerade ökningen av myndigheter med deportation och internering som uppgift sade han att detta ”kommer att slita isär familjer och skapa fruktan bland migranterna”.

Vásquez uttrycker visserligen respekt för regeringens rätt att av säkerhetsskäl utöva kontroll över gränserna, men säger att han ”inte tror att en storskalig ökning av internering av migranter och en intensifiering av kontrollen av dessa grupper är rätt sätt att nå dessa mål”. Han återupprepade biskoparnas strävan att skapa omfattande och humanitära reformer baserade på sunt förnuft och tillade att: ”vi fruktar att den policy som nu kungjorts kommer att göra det mycket svårare för utsatta grupper att söka skydd i vårt land.”

Biskop Vásquez avslutade sitt uttalande med ett löfte att fortsätta stödja och ställa sig solidarisk med migrantfamiljerna. ”Vi vill påminna våra församlingar och vårt land att dessa familjer har verkligt värde som Guds barn. Och till alla er som påverkas av dagens beslut vill jag säga att vi är här för att vandra tillsammans och åtfölja er på denna resa.”

Catholic Culture och Vatikanradion 2017-01-26