Katolska biskopar mötte Pakistans premiärminister

En delegation från Pakistans katolska biskopskonferens (PCBC) träffade Pakistans premiärminister, Imran Khan, den 4 juli. Biskoparna lämnade över ett bidrag på 35 250 US-dollar för uppbyggande av vattenreservoarer i Pakistan. Pengarna hade samlats in av katolikerna i Pakistan.

I juli 2018 lanserade Pakistans högsta domstols domare en kampanj att bygga vattenreservoarer för att förebygga den allvarliga vattenbristen i landet.

Biskoparna uppmanade katolikerna i sina respektive stift att generöst bidra till denna kampanj. Församlingarna, katolska skolor och organisationer hjälpte till att samla in pengar.

Karta Asien, Pakistan i rött. Wikimedia commons.

Vid överlämnandet av bidraget till premiärministern, talade biskopsdelegationen om ämnen som rör de kristna i landet. Biskoparna berättade också om det arbete kyrkan gör för att förbättra och skydda miljön i landet. Som exempel nämndes att Caritas Pakistan har organiserat plantering av 10 miljon träd över hela Pakistan för att bekämpa den globala uppvärmningen. Biskoparna betonade att detta arbete kommer att fortsätta.

Premiärminister Khan sade att han uppskattade kyrkans goda arbete för att stärka interreligiös harmoni i landet. Han försäkrade att skyddet av de religiösa minoriteterna är regeringens skyldighet och han ska arbeta med dessa frågor.

Red. 2019-07-06

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här