Kyrkohistoriker: Emerituspåvens roll behöver regleras

Rollen som en ”påve emeritus” kan inte fortsätta i sin nuvarande, oklara form, utan det krävs klara regler för såväl den berörde som de troende. Det betonar den italienske kyrkohistorikern Massimo Faggioli i en intervju med Vatican Insider under söndagen. Faggioli yttrar sig med anledning av upprördheten kring den senaste skrivelsen av Benedictus XVI om vad som han ser som de främsta orsakerna till de sexuella övergreppen.

I och med publiceringen av denna text och instrumentaliseringen av denna mot påven Franciskus har ett problem blivit uppenbart, menar den i USA verksamme teologen och historikern: ”Samexistensen mellan de båda påvarna kan endast fungera om den som dragit sig tillbaka förblir osynlig.”

Och Faggioli analyserar vidare: ”Vi ser här ett framtida problem, och det innebär att den person som avgått bör bli föremål för reglering. Ty det skulle i framtiden kunna inträffa att det kommer att finnas andra emeriti. Lösningen på denna situation bör inte överlämnas till de inblandade själva. Ty det skulle kunna innebära att några individer skulle känna sig ansvariga för de pensionerade påvarna, och det är inte säkert att detta ligger i hela kyrkans intresse.”

I det aktuella fallet tror inte Faggioli att Benedictus XVI har något ont i sinnet. Men det skulle mycket väl kunna vara fallet om någon ”har för avsikt att förlänga sitt pontifikat och därför vill att detta blir känt”. Kretsen kring Benedictus är ”inte transparent och saknar ansvar”, och helt nöjd med att ingen utom Benedictus reagerar. ”Och på vilket sätt den gör detta kan man inte veta”, förklarar teologen.

Kathpress 2019-04-15