Paris ärkebiskop manar till bön för Notre-Dame

Paris ärkebiskop, Michel Aupetit, har uppmanat till bön för räddningen av katedralen Notre-Dame. ”Låt oss bedja”, skrev Aupetit på Twitter sent på måndagskvällen. Takstolen, taket och tornspiran har brunnit ner. Brandmännen kämpar nu för att rädda de båda tornen.

Notre-Dame, Paris.
Wikimedia Commons.

”Om ni vill, kan ni gärna låta era kyrkklockor ringa, för att inbjuda människor till bön”, säger biskop Aupetit till prästerna i stiftet Paris.

Ärkebiskopen befinner sig just nu tillsammans med president Emmanuel Macron i omedelbar närhet av katedralen Notre-Dame. Omkring 400 brandmän arbetar nu för att släcka branden.

Kathpress 2019-04–15 kl. 22.23