Miljöskydd och försoning prioriterade frågor vid påvens besök i Colombia

Under sitt besök i Colombia kommer påven Franciskus även att uttala sig om problemen med förstörelsen av regnskogen i Amazonas. Resans andra mål, staden Villavicendio sydöst om Bogota, kommer att vara en bra bakgrund till hans appell att skydda urskogen. Påven kommer vid det tillfället även att anknyta till den maning att skydda skapelsen, som han och den ekumeniska patriarken Bartholomaios i fredags riktade till de politiska ledarna i världen.

I Colombias urskogsregion finns en enorm artrikedom, som till och med överträffar den i Brasilien. Omkring 90 inhemska folkgrupper lever i denna nordvästra del av Amazonas. Från Villavicendio kommer påven att kunna rikta ett budskap till hela Latinamerika, eftersom det låglandsområde, som börjar här, omfattar sju länder. Sjutton procent av ytan av det som betecknas som ”planetens gröna lungor” är idag redan förstörda.

Ärkebiskopen i Villavicencio, Oscar Urbina Ortega, bekräftade i måndags, att miljön och försoningen efter inbördeskriget kommer att vara två viktiga teman under påvens resa. Som förberedelse inför besöket ordnades nyligen i staden ett möte kring påvens encyklika Laudato si (Lovad vare du). Det gällde då att ”utveckla en känsla för jorden, eftersom försoningen i landet utgår från offren och från jorden”, förklarade ordförande i den colombianska biskopskonferensen.

Ärkebiskopen framhåller, att kärnan i konflikten i Colombia gäller frågan om tillgång till mark, och om man inte löser den, kan nya våldsamheter uppkomma. Han påminner om att landets första jordreform aldrig blev genomförd och att det medförde att småbönder slöt sig samman och att FARC gerillan grundades.

Kyrkan kan här bidra till att rättvisa skipas på så sätt att dess dopakter ofta är de enda bevisen för att en viss familj redan har levat på en viss plats i årtionden. Gentemot småbönderna, som utgör 80 procent av Colombias befolkning, måste kyrkan utveckla ett större socialt ansvar än vad man tidigare gjort, säger ärkebiskopen självkritiskt.

I denna region är skydd av miljön och av inhemska folkgrupper sammanvävt med vartannat, framhåller ärkebiskopen. De illegala dagbrotten liksom utförsäljningen av mycket mineralrika landområden till internationella gruvbolag är de största problemen i regionen. ”Förstörelsen av miljön får alltid sociala konsekvenser, framförallt för de allra fattigaste. Precis som det står i Laudato si ”, säger ärkebiskopen.

På onsdag ger sig påven iväg på en sexdagars resa till Colombia, och kommer att besöka huvudstaden Bogota samt städerna Villavicencio, Medellin och Cartagena. Särskilt i Villavicencio kommer det att handla om sociala budskap. För att främja försoning efter den blodiga konflikt, som pågått i årtionden, skall man hålla en stor mässa, där de två präster som mördades under inbördeskriget, kommer att bli saligförklarade, och i anslutning till den mässan kommer det att anordnas ett bönemöte med deltagande av både offer och förövare från konflikten.

Kathpress 2017-09-04