Ny ansvarig präst för helgedomen i Lourdes

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Jonathan Luxmoore om att utnämning av ny ansvarig präst [eng. rector] skett mitt under omorganisation av ledningen i Lourdes.

Den förre generalsekreteraren för den franska biskopskonferensen, monsignore Olivier Ribadeau Dumas, har oväntat blivit utsedd till ansvarig för helgedomen i Lourdes.

Beslutet kom efter att kostnader för affärsmän och priser för pilgrimer drastiskt höjts för att balansera kyrkans svaga finanser. Den då ansvarige biskopen hade tagit hjälp av en tidigare företagsledare för att åtgärda ekonomin men har blivit kritiserad för sina metoder som inneburit betydande svårigheter både för pilgrimer och lokala entreprenörer som fått konkurrens från kyrkans försäljning och nya hotell.

Utnämningen är en markering från Vatikanen som meddelar att påven ”önskar betona att det andliga har företräde framför frestelsen att överbetona ledning och ekonomi” vid den populära helgedomen.

Red. 2019-09-09

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här