Påven önskar sig ungdomar som förändrar världen

Världsungdomsdagen i Polen avslutades i söndags med en stor mässa med påven Franciskus. Den 79 år gamle påven manade ungdomarna att hysa självförtroende och att övervinna falska skamkänslor och fördomar. ”Gud älskar oss sådana vi är och ingen synd, inga dåliga vanor, inga fel kan avhålla honom från det”, sade han. Liksom under föregående dagar uppmanade Franciskus de unga troende att verka för ett nytt samhälle byggt på dialog och utan hat och bitterhet.

En oöverblickbar folkmassa hade samlats på ”Barmhärtighetens fält” vid Krakow för att fira mässan. Enligt uppgift kan området rymma en miljon människor. Polens president Andrzej Duda deltog också i gudstjänsten. Liksom många andra skyddade han sig och sin fru mot solen med hjälp av ett vitt paraply.

Franciskus bad med eftertryck sina unga åhörare att tro på barmhärtighetens makt. De skall stå emot ”dem, som försöker intala dem att Gud är avlägsen, sträng och utan medkännande, att han är god mot de goda och ond mot de onda”. ”De kanske dömer ut er som drömmare för att ni tror på en ny mänsklighet, där folken inte hatar varandra, en mänsklighet, som inte ser gränserna mellan länder som barriärer och som vårdar den egna traditionen utan egoism och bitterhet.” Gud inbjuder till ”det sanna modet att vara starkare än det onda genom att älska alla, till och med fiender.”

Påven sade, att det var en fara för unga människor, att ha en låg uppfattning om sig själva. ”Att inte acceptera sig själv, leva missnöjd och full av negativa tankar betyder att inte lära känna vår sannaste identitet.” I Jesu blick är varje människa värdefull. Att stänga in sig i bedrövelse och ältande över det förflutna betecknar han som en ”virus, som förpestar och blockerar allt och som stänger varje dörr och hindrar oss från att gripa tag i livet på nytt och börja om från början.” Gud är ”hårdnackat förhoppningsfull”, sade Franciskus.

Med mässan på ”Barmhärtighetens fält” avslutades den trettioförsta Världsungdomsdagen. Redan vid en kvällsbön på lördagen vände sig Franciskus till ungdomen och uppmanade dem att vara föregångare för en värld, där kulturer kan leva tillsammans. En kvinna från Syrien berättade med känslostarka ord om nöden och lidandet men också om det hopp, som finns i hennes hemland. Påven och ungdomarna bad i tysthet för krigens och konflikternas offer. ”Vi kommer inte att övervinna hat med ännu mer hat, inte övervinna våld med mer våld, inte övervinna terror med mer terror”, sade påven.

Därefter övernattade ungdomarna under bar himmel på festplatsen. Många vakade hela natten, sjöng och firade. På grund av säkerheten hade besökarna blivit anvisade avskilda sektorer. På området och vid tillfarterna var många poliser utkommenderade.

Kathpress 2016-07-31