Tidigare Obama-medarbetare kritiserar demokraternas program för att vara extremt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En tidigare medarbetare till USA:s president Barack Obama har riktat stark kritik mot det demokratiska partiets program som antogs vid det nyligen avslutade partikonventet i Philadelphia.

michaelwearMichael Wear, som var högsta ansvarige för relationerna med religiösa samfund i Obamas presidentvalskampanj 2012, sade i en intervju med den katolska nyhetstjänsten CNA att programmet intar ”extrema positioner” om abort, vilka utestänger miljontals väljare som är pro-life. ”Det är moraliskt klandervärt”, sade Wear och påpekade att partiet missade möjligheten att ”åter öppna det breda tältet” som utgjordes av en mer inkluderande hållning till väljare med olika åsikter i frågor rörande medicinsk etik och familjelagstiftning.

I tidigare valprogram har det demokratiska partiet uttalat att ett mål måste vara att göra aborter ”sällsynta” även om slutsatsen varit att möjligheten ska finnas. I årets program är alla sådana formuleringar borta till förmån för en syn på aborter som en naturlig del av hälsovården och konkreta förslag på att kraftigt öka tillgången på aborter, bland annat genom att avskaffa de regler som idag begränsar direkta federala bidrag till abortkliniker i USA och utomlands (via bistånd).

Michael Wear kritiserade också programmets formuleringar om religionsfriheten och att partiet gör reservationer genom att säga sig förorda en ”progressiv vision” av den. Detta riskerar att öppna för politisk åsiktskontroll genom att religiöst grundade åsikter om exempelvis familj och äktenskap betraktas som diskriminering. På så sätt blir frågan om religionsfrihetens ställning i samhället ”så polariserad och så politiserad”, sade Wear.

I samband med det demokratiska konventet riktade flera katolska biskopar, som tidigare i olika sammanhang har kritiserat republikanernas kandidat Donald Trump, kritik mot partiets vicepresidentkandidat, den före detta senatorn Tim Kaine som själv är katolik och som Signum tidigare har rapporterat om (se denna länk här).

Bland annat biskop Francis X. DiLorenzo från Richmond, det stift som Kaine tillhör, och biskop Thomas Tobin i stiftet Providence riktade kritik mot att Kaines katolska tro ”tyvärr” inte varit särskilt ”central för hans politiska och offentliga liv”, som biskop Tobin formulerade det. Frågan gäller Kaines agerande i senaten där han helt har lämnat de mer tydliga pro-life-ståndpunkter som han stödde i egenskap av guvernör i delstaten Virginia, en position som han hade innan han valdes till senator.

Kaine har exempelvis öppet stött Obama-administrationens försök att tvinga religiösa institutioner att betala sjukvårdsförsäkringar som innehåller stöd för aborter och preventivmedel för sina medarbetare, tvång som exempelvis katolska ordnar som bedriver vård och omsorg har gått till domstol för att upphäva. Den mest uppmärksammade processen bedrivs av nunnorna i kongregationen Little Sisters of the Poor som påven Franciskus träffade som ett sätt att uttrycka sitt stöd när han besökte USA i höstas.

Biskop DiLorenzo framhöll i ett uttalande att insatser för social rättvisa alltid måste ses som intimt sammanknippade med skyddet av det mänskliga livet från konceptionen till den naturliga döden, och att ingen aspekt av kombinationen social rättvisa, skydd för livet och stödet för den traditionella familjen kan eller får motverka någon annan. Biskopen passade också på att påminna om att alla katoliker ”oavsett yrke” är skyldiga att ”i fråga om deras värdighet att ta emot den Heliga eukaristins sakrament” [det vill säga nattvarden – övers. anm.] konsultera sitt ”hederliga och upplysta samvete”.

Catholic News Agency, 2016-07-27

Källor här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En tidigare medarbetare till USA:s president Barack Obama har riktat stark kritik mot det demokratiska partiets program som antogs vid det nyligen avslutade partikonventet i Philadelphia.

michaelwearMichael Wear, som var högsta ansvarige för relationerna med religiösa samfund i Obamas presidentvalskampanj 2012, sade i en intervju med den katolska nyhetstjänsten CNA att programmet intar ”extrema positioner” om abort, vilka utestänger miljontals väljare som är pro-life. ”Det är moraliskt klandervärt”, sade Wear och påpekade att partiet missade möjligheten att ”åter öppna det breda tältet” som utgjordes av en mer inkluderande hållning till väljare med olika åsikter i frågor rörande medicinsk etik och familjelagstiftning.

I tidigare valprogram har det demokratiska partiet uttalat att ett mål måste vara att göra aborter ”sällsynta” även om slutsatsen varit att möjligheten ska finnas. I årets program är alla sådana formuleringar borta till förmån för en syn på aborter som en naturlig del av hälsovården och konkreta förslag på att kraftigt öka tillgången på aborter, bland annat genom att avskaffa de regler som idag begränsar direkta federala bidrag till abortkliniker i USA och utomlands (via bistånd).

Michael Wear kritiserade också programmets formuleringar om religionsfriheten och att partiet gör reservationer genom att säga sig förorda en ”progressiv vision” av den. Detta riskerar att öppna för politisk åsiktskontroll genom att religiöst grundade åsikter om exempelvis familj och äktenskap betraktas som diskriminering. På så sätt blir frågan om religionsfrihetens ställning i samhället ”så polariserad och så politiserad”, sade Wear.

I samband med det demokratiska konventet riktade flera katolska biskopar, som tidigare i olika sammanhang har kritiserat republikanernas kandidat Donald Trump, kritik mot partiets vicepresidentkandidat, den före detta senatorn Tim Kaine som själv är katolik och som Signum tidigare har rapporterat om (se denna länk här).

Bland annat biskop Francis X. DiLorenzo från Richmond, det stift som Kaine tillhör, och biskop Thomas Tobin i stiftet Providence riktade kritik mot att Kaines katolska tro ”tyvärr” inte varit särskilt ”central för hans politiska och offentliga liv”, som biskop Tobin formulerade det. Frågan gäller Kaines agerande i senaten där han helt har lämnat de mer tydliga pro-life-ståndpunkter som han stödde i egenskap av guvernör i delstaten Virginia, en position som han hade innan han valdes till senator.

Kaine har exempelvis öppet stött Obama-administrationens försök att tvinga religiösa institutioner att betala sjukvårdsförsäkringar som innehåller stöd för aborter och preventivmedel för sina medarbetare, tvång som exempelvis katolska ordnar som bedriver vård och omsorg har gått till domstol för att upphäva. Den mest uppmärksammade processen bedrivs av nunnorna i kongregationen Little Sisters of the Poor som påven Franciskus träffade som ett sätt att uttrycka sitt stöd när han besökte USA i höstas.

Biskop DiLorenzo framhöll i ett uttalande att insatser för social rättvisa alltid måste ses som intimt sammanknippade med skyddet av det mänskliga livet från konceptionen till den naturliga döden, och att ingen aspekt av kombinationen social rättvisa, skydd för livet och stödet för den traditionella familjen kan eller får motverka någon annan. Biskopen passade också på att påminna om att alla katoliker ”oavsett yrke” är skyldiga att ”i fråga om deras värdighet att ta emot den Heliga eukaristins sakrament” [det vill säga nattvarden – övers. anm.] konsultera sitt ”hederliga och upplysta samvete”.

Catholic News Agency, 2016-07-27

Källor här och här