Påven utesluter inte samtal med terrormilisen Islamiska staten

Påven vill inte på förhand helt utesluta samtal med terrormilisen Islamiska staten, om det därigenom går att undvika ett större lidande. ”Jag utgår alltid ifrån att man inte bör ge upp något. Kanske kan man i praktiken inte föra någon dialog, men likväl får man inte slå igen dörren för samtal”, sade han till journalister på planet hem till Rom efter sitt besök i Strasbourg under tisdagen. Det var oklart om påven här uttalade sig för Vatikanen eller om han hade det internationella samfundet i åtanke.

Samtidigt bekräftade han att terrorismen fortfarande utgör ett stort hot. Orättfärdiga angripares terrorvåld måste bekämpas. Utgångspunkten för detta, sade han, måste dock vara ett gemensamt agerande från det internationella samfundet. Inget land bör agera på egen hand.

Kathpress 2014-11-25