dialog

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG De kristna förenas genom dopet, som inlemmar den döpte i Kristi kropp, som är kyrkan. I dopet är vi syskon, även när inte full sakramentsgemenskap föreligger. Samtidigt...
Som avslutning på sitt tvådagarsbesök i Bulgarien deltog påven Franciskus tillsammans med företrädare för andra konfessioner och religioner i en gemensam fredsbön. På Självständighetstorget i Sofias innerstad uppmanade han under...
Enligt Vatikanens uppfattning förs de pågående förhandlingarna med Kina med ”en god vilja” från båda håll. Heliga stolen är särskilt angelägen om att de katolska kineserna ”på ett positivt sätt...
Påven vill inte på förhand helt utesluta samtal med terrormilisen Islamiska staten, om det därigenom går att undvika ett större lidande. ”Jag utgår alltid ifrån att man inte bör ge...
Med en uppmaning till förståelse mellan folken och ekumenik öppnades på fredagskvällen den 28 december Taizé-gemenskapens 35:e ungdomsmöte i Rom. Mötet är avsett att väcka ”kreativa energier” och hjälpa till...
Som Signum tidigare skrivit om kommer dialogforumet ”Hedningarnas förgård“ arrangeras i Stockholm i höst på initiativ av Vatikanen. Tidningen Dagen rapporterar i dag om vilka samtalsdeltagare som kommer medverka i...