Påven uppmanar till ”aktiv fred” i Bulgarien

Som avslutning på sitt tvådagarsbesök i Bulgarien deltog påven Franciskus tillsammans med företrädare för andra konfessioner och religioner i en gemensam fredsbön. På Självständighetstorget i Sofias innerstad uppmanade han under måndagskvällen till en ”aktiv fred” mot egoism och likgiltighet. Företrädare för religion, politik och kultur, men också varje enskild människa kan bli ett verktyg för att bygga freden. Det som krävs är att man möts i det som förenar samt visar respekt i de frågor där man är oense.

Fredsbönen ägde rum på ett podium vid den tidigkristna Georgskyrkan. Den runda byggnaden, som anses som den äldsta byggnaden i den bulgariska huvudstaden, ligger endast några steg från en ortodox, en katolsk och en armenisk kyrka liksom synagogan respektive moskén i Sofia. Som representanter för ortodoxa, katoliker, armenier, protestanter, judar och muslimer i Bulgarien tände sex barn ljus försedda med påvebesökets logga i lyktor. Förebedjare från de olika konfessionerna och religionerna anropade i sång och lästa böner fredens Gud.

Påven Franciskus sade att var och en är kallad att bli en fredsbyggare. ”Vi måste be om denna fred och arbeta för den. Den är både talang och uppdrag, gåva och en ständig ansträngning varje dag för att bygga en kultur där även freden är en grundläggande rättighet”, sade påven. Det oförytterliga människovärdet måste stå över ”fåtalets småaktiga intressen”.

Platsen för firandet var historisk. Självständighetstorget, som den kallas i dag, var tidigare uppkallat efter Lenin och utsattes för intensiva bombanfall under andra världskriget.

Som representanter för det politiska livet deltog regeringschef Bojko Borissov och Simeon von Sachsen-Coburg und Gotha, den senare Bulgariens kung 1943–1946 och från 2001 till 2005 regeringschef i den nya republiken, i förbönerna. Ledningen för den bulgarisk-ortodoxa kyrkan uteblev från evenemanget. Enligt programmet företräddes ortodoxin av en barnkör. Det bulgariska patriarkatets förhållande till ekumenik anses vara ansträngt.

Ett digert program i Skopje

Tidigt på tisdagen reste påven vidare till Nordmakedonien, det andra stoppet under hans tredagarsresa på Balkan. I huvudstaden Skopje kommer han att hälsas välkommen av den avgående presidenten Djorde Ivanov samt regeringschefen Zoran Zaev – den drivande kraften bakom den nyligen lösta namnstriden med Aten. I anslutning till detta kommer påven att samtala med företrädare för politik, samhälle och diplomati i presidentpalatset. Om Franciskus kommer att träffa det i söndags nyvalda statsöverhuvudet Stevo Pendarovski är ännu så länge oklart.

Efter mötena i presidentpalatset besöker Franciskus i närvaro av andra religiösa ledare minnesplatsen för Skopjes mest kända dotter: ordensgrundaren och fredspristagaren Moder Teresa av Calcutta (1910–1997). Förutom bön är där även möten med fattiga inplanerade.

Vidare är en mässa på Makedonija-torget i stadens centrum och ett ekumeniskt och interreligiöst möte med ungdomar, liksom även ett möte med präster och ordensfolk i Skopjes katedral inplanerade. Under kvällen flyger påven hem till Rom.

I Nordmakedonien bor enligt Vatikanens uppgifter 15 000 katoliker, som tillhör antingen den latinska eller den bysantinska riten. Cirka en tredjedel av de 2 miljoner invånarna är ortodoxa.

Kahtpress 2019-05-06