Tagged 'interreligiös dialog'

Margaret Karram ny ordförande för Focolare

Margaret Karram, med rötter i Heliga landet, valdes söndagen den 31 januari till ordförande för Fololare, en kyrklig rörelse som grundades 1943 av Chiara Lubich och som i dag har mer än 2 miljoner medlemmar. Med mer än två tredjedelar…

Rabbin i USA blir medlem i katolsk-islamisk kommitté

Rabbinen M. Bruce Lustig, tidigare rabbin för Washingtons hebreiska församling, förstärker den nyligen inrättade katolsk-islamiska kommittén för främjandet av interreligiös dialog. Det meddelade Vatikanen under onsdagen. Med den judiske företrädaren utgörs nu gruppen av åtta personer. ”Överkommittén för mänskligt syskonskap”…

Påven uppmanar till ”aktiv fred” i Bulgarien

Som avslutning på sitt tvådagarsbesök i Bulgarien deltog påven Franciskus tillsammans med företrädare för andra konfessioner och religioner i en gemensam fredsbön. På Självständighetstorget i Sofias innerstad uppmanade han under måndagskvällen till en ”aktiv fred” mot egoism och likgiltighet. Företrädare…

Interreligiös religionsundervisning på prov i Dortmund

Det katolska ärkestiftet Paderborn har tillsammans med stadens statliga universitet inlett ett försök med interreligiös undervisning. I Dortmunds stadsgymnasium behandlar katolska, evangeliska och muslimska elever i årskurs 9 parallellt samma teman i sin respektive konfessionella religionsundervisning, enligt ärkestiftet och universitetet….

Kyrkan och de andra religionerna

av GÖSTA HALLONSTEN – Det krävs både mod och öppenhet från kyrkans och teologins sida för att dialogen skall fortsätta på ett sätt som bidrar till världens frälsning. ”Utanför kyrkan ingen frälsning”, skrev kyrkofadern Cyprianus (d. 258) i ett känt uttalande. Det…

Den gudlösa terrorismen

av ULF JONSSON – Skillnaderna mellan de goda och de onda krafterna skär tvärs igenom religionerna. Under den gångna sommaren har vi blivit alltmer medvetna om att hotet från den religiöst motiverade terrorismen är högst reellt, även här i Europa. Att…