interreligiös dialog

Filter

Datumintervall
Med en ordets gudstjänst tillsammans med katolska biskopar, präster, ordensfolk, seminarister och själasörjare från hela den arabiska halvön avslutade påven Franciskus sitt fyra dagar långa besök 3–6 november i Bahrain....
Med tanke på att FN:s pågående klimatmöte COP26 i Glasgow närmar sitt slut har påven enträget uppmanat de skotska katolikerna till en gemensam insats för att skydda klimatet. ”Tiden rinner...
av HEINZ WERNER WESSLER Tjugo år efter attacken mot World Trade Centers tvillingtorn i New York kommer de amerikanska soldaterna tillsammans med sina allierade soldater inom Nato att dras tillbaka....
Margaret Karram, med rötter i Heliga landet, valdes söndagen den 31 januari till ordförande för Fololare, en kyrklig rörelse som grundades 1943 av Chiara Lubich och som i dag har...
av HEINZ WERNER WESSLER I dessa dagar drar terrorn återigen genom Europa: Vad har gärningsmännen gemensamt, som i islams namn massakrerar människor på detta förfärliga vis? Är de fullständigt hämningslösa...
Rabbinen M. Bruce Lustig, tidigare rabbin för Washingtons hebreiska församling, förstärker den nyligen inrättade katolsk-islamiska kommittén för främjandet av interreligiös dialog. Det meddelade Vatikanen under onsdagen. Med den judiske företrädaren...
Som avslutning på sitt tvådagarsbesök i Bulgarien deltog påven Franciskus tillsammans med företrädare för andra konfessioner och religioner i en gemensam fredsbön. På Självständighetstorget i Sofias innerstad uppmanade han under...
Företrädare för de stora kristna kyrkorna och för taoismen har träffats för ett dialogmöte i Singapore. I centrum för mötet stod etiska frågor, meddelade Vatikanen vid det tre dagar långa...
Det katolska ärkestiftet Paderborn har tillsammans med stadens statliga universitet inlett ett försök med interreligiös undervisning. I Dortmunds stadsgymnasium behandlar katolska, evangeliska och muslimska elever i årskurs 9 parallellt samma...
Vid sitt besök i Bangladesh träffade påven under fredagen några rohingya-flyktingar. Vid slutet av sitt interreligiösa möte i huvudstaden Dhaka hälsade han från podiet särskilt till 16 medlemmar av den...
av GÖSTA HALLONSTEN – Det krävs både mod och öppenhet från kyrkans och teologins sida för att dialogen skall fortsätta på ett sätt som bidrar till världens frälsning. ”Utanför kyrkan ingen...
av ULF JONSSON – Skillnaderna mellan de goda och de onda krafterna skär tvärs igenom religionerna. Under den gångna sommaren har vi blivit alltmer medvetna om att hotet från den religiöst...