Margaret Karram ny ordförande för Focolare

Margaret Karram, med rötter i Heliga landet, valdes söndagen den 31 januari till ordförande för Fololare, en kyrklig rörelse som grundades 1943 av Chiara Lubich och som i dag har mer än 2 miljoner medlemmar.

Med mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna från deltagarna i rörelsen generalförsamling med 359 representanter från hela världen valdes Margaret Karram i söndags till ordförande för Focolare. Hon efterträder grundaren Chiara Lubich och Maria Voce, vilka var och en innehade uppdraget under tolv år (två mandatperioder).

En solid erfarenhet av interreligiös dialog

Margaret Karram är 58 år och född i Haifa. Hon har en akademisk examen i judaistik vid det hebreiska universitetet i Los Angeles (USA). Denna kvinnliga katolik har haft olika ansvarsfyllda poster för Focolare i Los Angeles och i Jerusalem. Hon har också arbetat inom olika kommissioner och organisationer för att främja dialogen mellan de tre monoteistiska religionerna, exempelvis inom den biskopliga kommissionen för interreligiös dialog, Generalförsamlingen för katolska kyrkliga tjänstemän i Heliga landet och inom organisationen ICCI (Conseil de coordination interreligieux en Israël). Hon har under fjorton år arbetat vid det italienska generalkonsulatet i Jerusalem.

Sedan 2014 har Margaret Karram ingått i Focolares internationella center, i egenskap av rådgivare för Italien och Albanien, och varit ansvarig för dialogen mellan kyrkliga rörelser och nya katolska gemenskaper. Hon talar arabiska, hebreiska, italienska och engelska. År 2013 fick hon, tillsammans med den judiska universitetsläraren och forskaren Yisca Harani, ta emot priset Mount Zion Award for Reconciliation, för sitt engagemang för utvecklingen av dialogen mellan olika kulturer och religioner. År 2016 fick Karram det internationella Sankta Rita-priset för att i sitt vardagliga liv ha uppmuntrat dialogen mellan kristna, judar och muslimer, israeler och palestinier.

Utnämningen bekräftad av Vatikanen

Utnämningen av Margaret Karram trädde i kraft den 1 februari, efter det att den bekräftats av Vatikanens Dikasterium för lekfolket, familjen och livet, vilket Focolares stadgar föreskriver. Enligt dessa statuter ska ordföranden alltid vara en kvinna och väljas bland de kvinnliga focolaremedlemmarna (ordensvigda kvinnor som avlagt eviga löften). Detta innebär att hon representerar den religiösa, kulturella, sociala och geografiska mångfalden hos dem som är knutna till Focolares spiritualitet i de 182 länder där rörelsen är närvarande, och som känner igen sig i budskapet om broderskap som grundaren Chiara Lubich hämtade från evangeliet: ”Jag ber att de alla skall bli ett” (Joh 17:20–26).

Margaret Karram kommer att ställas inför många utmaningar. Hennes främsta åtagande bör vara ”att vara en brobyggare och ett språkrör för det centrala budskapet i Focolares spiritualitet”, och att vara beredd att sprida det ”till priset av sitt eget liv”, som en kommuniké från rörelsen uttryckte det. Hon måste också utföra sitt uppdrag ”med trohet, i en tjänande anda och känsla för kyrkan, till gagn för medlemmarna i arbetet och för den universella kyrkan”. Focolares generalförsamling pågår till och med den 7 februari.

Vatican News 2021-02-01

Detta är en nyhetstext hämtad från Vatican News franska avdelning.