Coronaanpassade katolska mässor i Italien

Den katolska kyrkan i Italien var den första som redan den 8 mars avstod från att fira offentliga mässor för att hejda spridningen av coronaviruset, och blev en förebild för andra länder där kyrkan snart valde att stoppa offentliga mässor. Men redan den 18 maj återupptogs det offentliga mässfirandet med strikta säkerhetsregler: avstånd och ingen fridshälsning, handspritning, munskydd för alla, kommunionutdelning vid bänkarna, och ett maximalt antal deltagare som beräknats för varje kyrka.

Den 1 mars infördes stränga restriktioner för mässfirandet i de värst drabbade regionerna Lombardia, Veneto och Emilia Romagna. Redan en vecka senare, den 8 mars, förbjöds ”alla civila och religiösa ceremonier inklusive begravningar” fram till den 3 april, fredagen före palmsöndagen. Man hoppades tydligen så kunna återvända till mässan till påsk. Så blev det nu inte. Den italienska kyrkan accepterade denna uppoffring för landets bästa, men snart höjdes röster som menade att det måste gå att fira offentliga mässor i säkerhet.

Den 7 maj utarbetade katolska kyrkan och Italiens regering ett strikt protokoll för att kunna återuppta firandet av offentliga mässor. Protokollet undertecknades av de italienska biskoparnas ordförande kardinal Gualtiero Bassetti och av regeringschefen Giuseppe Conte. Sedan den 18 maj har offentliga mässor åter firats enligt följande föreskrifter:

Ingen får delta som har en temperatur som överskrider 37,5 grader eller som har haft kontakt med smittade, men detta överlåts åt den enskildes samvete.

Vigvattenskålarna är tomma. I stället står behållare med handsprit vid ingångarna. Där det är möjligt skiljer man på ingång och utgång.

För varje kyrka beräknas antalet tillåtna deltagare som kan stå på en och halv meters avstånd. Det brukar bli två i varje kyrkbänk, med en i vardera änden, om man kan distansera kyrkbänkarna, annars två i vardera änden av en kyrkbänk och en enda i mitten av nästa. På många håll har man distanserat kyrkbänkarna och flyttat ut några till tidigare tomma utrymmen. På kyrkbänkarna markeras med stora skyltar var man får sitta. I vissa kyrkor firar man fler mässor än tidigare, i andra fall behövs det inte.

Det är meningen att kyrkbänkarna skall desinficeras mellan mässorna. Jag har sett att det sker i flera kyrkor. I somliga kyrkor ser volontärer till att folk sätter sig på rätt platser.

Hela församlingen skall bära munskydd utom när man tar emot kommunionen. Celebranten kan stå vid altaret utan munskydd, men tar på sig det och spritar händerna innan han delar ut kommunionen. Ofta går då prästen längs kyrkbänkarna och delar ut kommunionen till dem som står i änden av varje kyrkbänk, utan att mässdeltagarna behöver förflytta sig eller stå i kö.

Sedan den 18 maj har restriktionerna i resten av samhället förändrats i takt med förändringar i smittspridningen. Sedan julhelgerna är Italien indelat i färgade regioner beroende på smittspridningen, vitt där det är minst smittspridning, följt av gult, orange och rött. Dessa restriktioner har inte berört mässfirandet. Också i röda regioner, där man måste fylla i en blankett varje gång man går ut, räcker det att skriva på blanketten att man skall gå i mässan.

Sedan den 18 maj har alltså italienska katoliker kunnat gå i mässan, och sedan dess har medier inte rapporterat om några problem med smittspridning i samband med söndagsmässor.

Olle Brandt 2021-01-31

Detta är en nyhetstext.