Maria Voce

Filter

Datumintervall
Margaret Karram, med rötter i Heliga landet, valdes söndagen den 31 januari till ordförande för Fololare, en kyrklig rörelse som grundades 1943 av Chiara Lubich och som i dag har...
Den katolska nyhetsbyrån Zenit bad Focolarerörelsens president Maria Voce att reflektera över den viktiga fas som Katolska kyrkan befinner sig i, i väntan på en ny påve. Här följer texten...
Katolska kyrkans lekmannaråd höll sin generalförsamling i Rom 24–26 november. Rådets uppgift är att stödja lekfolket och de andliga rörelserna och gemenskaperna i kyrkan. Temat var ”Frågan om Gud i dag”. Under...