Tagged 'Maria Voce'

Margaret Karram ny ordförande för Focolare

Margaret Karram, med rötter i Heliga landet, valdes söndagen den 31 januari till ordförande för Fololare, en kyrklig rörelse som grundades 1943 av Chiara Lubich och som i dag har mer än 2 miljoner medlemmar. Med mer än två tredjedelar…

Katolska kyrkans lekmannaråd i generalförsamling

Katolska kyrkans lekmannaråd höll sin generalförsamling i Rom 24–26 november. Rådets uppgift är att stödja lekfolket och de andliga rörelserna och gemenskaperna i kyrkan. Temat var ”Frågan om Gud i dag”. Under det tre dagar långa mötet blandades diskussioner med personliga vittnesbörd,…