Interreligiös religionsundervisning på prov i Dortmund

Det katolska ärkestiftet Paderborn har tillsammans med stadens statliga universitet inlett ett försök med interreligiös undervisning. I Dortmunds stadsgymnasium behandlar katolska, evangeliska och muslimska elever i årskurs 9 parallellt samma teman i sin respektive konfessionella religionsundervisning, enligt ärkestiftet och universitetet. Därefter samlas alla elever tillsammans under ett visst antal undervisningstimmar, för att gemensamt syssla med frågorna.

Eleverna ska sedan under ledning av lärare kunna samtala och utbyta erfarenheter med jämnåriga från andra religioner om sina religiösa traditioner, säger den katolska teologen Klaus von Stosch från Paderborn. Ungdomarna ska också arbeta tillsammans med judiska elever. Målet är att infoga och utforska den religiösa studieprocessen i undervisningen. Inom projektet ska inte endast likheter utan även skillnader mellan konfessionerna och religionerna komma till uttryck.

Kathpress 2018-11-01