Påven träffade religiösa företrädare och rohingya-flyktingar

Vid sitt besök i Bangladesh träffade påven under fredagen några rohingya-flyktingar. Vid slutet av sitt interreligiösa möte i huvudstaden Dhaka hälsade han från podiet särskilt till 16 medlemmar av den muslimska minoriteten, som flytt från grannlandet Burma. De tio männen, fyra kvinnorna och två barnen hade kommit från flyktinglägret Balukhali i Cox’s Bazar-området för att berätta sin historia för Franciskus.

”Vi står er nära”, sade påven improviserat i anslutningen till detta. ”Å allas vägnar, som har gjort allt detta onda, och för världens likgiltighet ber jag om förlåtelse.” Han uppmanade människor att inte sluta sina hjärtan och att inte vända bort sina ansikten från rohingyernas öde. Här använde han enligt uppgifter från Vatikanen även begreppet ”rohingya” – vilket han undvek under sitt besök i Burma.

Franciskus lyssnade uppmärksamt under några minuter till berättelserna, som översattes av en Caritas-företrädare. Påven höll då människorna i händerna och välsignade dem. De cirka 5 000 deltagarna i det interreligiösa mötet vid ärkebiskopssätet i Dhaka besvarade gesten med en applåd. Efter det att även de andra närvarande religiösa ledarna hälsat på flyktingarna och omfamnat dem, togs det ett gruppfoto. Gruppens medföljande imam läste, rörd till tårar, som avslutning en bön.

Dessförinnan hade påven i ett anförande inför företrädarna för islam, hinduism, buddhism och olika kristna konfessioner uppmanat religionerna att samarbeta mot korroption och ”destruktiva ideologier”. En mötes- och dialogkultur kräver ”mer än bara tolerans”, menade påven. I stället för att enbart utbyta åsikter behövs det också en upplevd erfarenhet och en ”livsdialog”.

Bangladeshs författning anger islam som statsreligion men ger också också att andra trosinriktningar rätt att utlöva sin kult i ”fred och harmoni”. Under senare år har religiösa minoriteter klagat över återkommande övergrepp och restriktioner från bland annat extremistiska muslimers sida.

Påven sade att principen om religionsfrihet måste utgöra ett ”respektfullt men beslutsamt krav på alla dem som försöker att underblåsa splittring, hat och våld i religionens namn”. Även andra talare vände sig mot religiöst grundad extremism, fördömde terror och våld och talade uppskattande om insatsen för minoriteter. Den anglikanske biskopen av Dhaka, Philip Sarka, ledde en gemensam bön om fred.

Kathpress 2017-12-01