Jesuiten Hagenkord: Ibland agerar påven medvetet odiplomatiskt

I Myanmar [Burma] stod påven Franciskus inför en svårlösbar uppgift, ”att kalla orätt för orätt men inte göra skadan större”, det menar chefen för Vatikanradions tyskspråkiga redaktion.

Jesuiten och vatikanjournalisten Bernd Hagenkord har försvarat påvens beslut att i Myanmar avstå från att uttryckligen nämna den förföljda folkgruppen Rohingya. Franciskus stod inför den svårlösbara uppgiften att ”att kalla orätt för orätt men inte göra skadan större”, skriver Hagenkord som är chef för vatikanradions tyskspråkiga redaktion i ett bidrag i det senaste numret av den tyska veckotidskriften Die Zeit. Det hör till saken att Franciskus redan mot slutet av augusti talade klarspråk om det buddistiska Myanmars ”största tabu” då han beklagade den brutala förföljelsen av den religiösa minoriteten Rohingya.

Att påven genom detta uttalande inför sin asienresa inte höll sig till den mer försiktiga linje som rekommenderats av hans statssekretariat [motsvarar ungefär ”utrikesdepartementet”, ö.a.], tillhör ”Franciskus politiska metod: hellre för lite försiktighet än för mycket”, enligt Hagenkord. Påvens uttalande ledde till att två möten med militärledningen och religiösa företrädare inkluderades i besöksprogrammet i Myanmar. ”Vad som diskuterades bakom lyckta dörrar vet vi inte. Men: när diplomatiska framsteg eller lättnader uppnås är det ur sådana förtroliga möten det kommer – inte via offentliga anföranden”.

Hagenkord skriver att det informella och det som går utöver det planerade tillhör ”Franciskus metod” och påminde om ett spontant stopp som påven gjorde vid den israeliska skyddsmuren under ett besök i Bethlehem 2014. Den traditionella vatikandiplomatin har det jobbigt med denna stil. Men för påven är det ”små handlingar på resor som om och om igen skapar svängrum”. Det kan handla om att vara beredd att ta kostnaden för klarspråk när det krävs, menar Hagenkord, och hänvisar till kritiken mot Trump som kostade påven sympatier i USA. Som jesuit tänker Franciskus dialektiskt: att handla och tala odiplomatiskt är ibland den bästa diplomatin”.

Kathpress 2017-12-01