Påven till biskopar i Bangladesh: Tillsammans för fred

Påven Franciskus har uppmanat den katolska minoriteten i Bangladesh att tillsammans med andra religioner verka för fred. Han manade landets biskopar till dialog, också med andra religioner. Det skulle också uppväcka ”de andliga krafter som behövs för att uppbygga landet i enhet, rättfärdighet och fred”, sade påven på fredagseftermiddagen (lokal tid) vid ett möte med de tio biskoparna i Bangladesh i huvudstaden Dhaka.

Franciskus är särskilt angelägen om att olika religioner tillsammans skall engagera sig. Med tanke på det sade han till biskoparna att religiösa ledare enhälligt ”skall uttala sig mot våld under religionens täckmantel” och ersätta konflikter med ”en möteskultur”.

Också ordföranden i Bangladeshs biskopskonferens, kardinal Patrick D`Rozario betonade samarbetet med företrädare för andra religioner. Som utmaningar – också för kyrkan i Bangladesh – nämnde han klimatförändringen och flyktingproblematiken, ”bland dem också våra bröder och systrar Rohingya, samt ”inkulturation och evangelisation”. Rozario kritiserade de mäktigas fälttåg för att hämnas, religiös formalism och våld mot minoriteter.

Vid ett besök i ett ålderdomshem för präster berömde Franciskus katolikernas insats – de är i det muslimskt präglade Bangladesh en minoritet – för bildning, nödställda och samhället. ”Och ändå ser vi, i ljuset av den aktuella flyktingkrisen, hur mycket mer som måste göras!” manade Franciskus.

Dagen före hade han i tal till politiker och diplomater uppmanat det internationella samfundet att hjälpa Bangladesh, som har tagit emot många rohingyer som flytt från grannlandet Burma.

Efter mötet med biskoparna besökte Franciskus några sjuka präster och sedan begav han sig till ett interreligiöst fredsmöte i det ärkebiskopliga palatsets trädgård i Dhaka. Det sätt som Franciskus tillryggalade den korts, knappt hundra meter långa vägen dit, ledde till uppmärksamhet. Han färdades nämligen inte i en bil eller papamobil, utan i ett brokigt smyckat cykelriksha

Kathpress 2017-12-01