Nordkorea och Vatikanens syn på kärnvapen

Mot bakgrund av att Nordkorea i går tisdag använde kärnvapen (en ballistisk robot, se nyhet i Svt här) är det värt att uppmärksamma ett symposion om nedrustning som hölls nyligen i Vatikanen. Den 10 november organiserade Dikasteriet för främjande av holistisk mänsklig utveckling (Dicastry for Promoting Integral Human Development) i påven Franciskus närvaro ett internationellt symposion om nedrustning.

Vatikanen har under de senaste åren blivit tydligare med att fullständigt avfärda kärnvapen. Tidigare kunde Vatikanen under vissa strikta moraliska betingelser acceptera att en nation innehar kärnvapen i avskräckande syfte. Men i december 2014 slog man fast att redan innehav av kärnvapen är förkastligt [se länk här]. Under symposiet den 10 november bekräftade påven Franciskus denna ståndpunkt med orden: ”Hotet att kunna använda dem [kärnvapen], liksom själva innehavet, måste bestämt fördömas.” [läs hela påvens tal här]

Efter symposiet har katolska biskopar och andra katolska röster i USA välkomnat Vatikanens skärpning av sin hållning i dessa frågar. Om detta rapporterar Marie Dennis i National Catholic Reporter.

Källa: Marie Dennis, National Catholic Reporter, 2017-11-21

Hela artikeln finns här via denna länk

Red. 2017-11-29