Kardinal Ravasi: obsolet förbud mot Teilhard de Chardins texter

Enligt kardinal Gianfranco Ravasi kommer man med tiden att upphäva Vatikanens förbud från 1962 mot de skrifter, som författats av naturvetaren och prästen Pierre Teilhard de Chardin. ”Förbudet är helt enkelt passerat av verkligheten – för vår kunskap idag om människan och Bibeln har övervunnit den polemik, som utgjorde grunden för förbudet (monitum)”, sade Ravasi. Därför kommer det påvliga kulturrådet, där Ravasi sitter i ledningen, be påve Franciskus om en rehabilitering. Om detta vara man eniga vid rådets stora möte förra veckan.

Filosofen, paleontologen och jesuiten Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) betraktades under lång tid kritiskt av den katolska kyrkoledningen på grund av sin ståndpunkt i evolutionsteorin. Efter de första uppsatserna blev han förbjuden att publicera något ytterligare. Sju år efter hans död förklarade Vatikanen, att Teilhard de Chardins teologiska och filosofiska texter innehöll svåra felaktigheter vad gällde den katolska trosläran. Det blev förbjudet att använda dem i katolska utbildningsinrättningar.

Ravasi sade, att Teilhards försök till filosofiska/teologiska tolkningar visserligen var felaktiga på några punkter och inte alltid lätta att rätt förstå på grund av ”språkliga oklarheter”. Men sammantaget har kyrkan under en lång tid tagit upp paleontologens tankar. Ravasi hänvisar till Paulus VI (1963–1978) liksom till Joseph Ratzingers Theologische Prinzipienlehre från 1987. Även som påven emeritus Benedictus XVI (2005–2013) hänvisade Ratzinger till teologen. Påven Franciskus, som själv tillhör jesuitorden, citerade Teilhard de Chardin i sin encyklika Laudato si (Lovad var du).

Ravasi kungjorde att han ”kommande dagar” i ett brev skall be Franciskus tänka över möjligheten att upphäva förbudet från 1962. Enligt kardinalen vore en sådan gest ”en tydlig signal som skulle stimulera dialogen mellan vetenskap och tro”.

Kathpress 2017-11-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt kardinal Gianfranco Ravasi kommer man med tiden att upphäva Vatikanens förbud från 1962 mot de skrifter, som författats av naturvetaren och prästen Pierre Teilhard de Chardin. ”Förbudet är helt enkelt passerat av verkligheten – för vår kunskap idag om människan och Bibeln har övervunnit den polemik, som utgjorde grunden för förbudet (monitum)”, sade Ravasi. Därför kommer det påvliga kulturrådet, där Ravasi sitter i ledningen, be påve Franciskus om en rehabilitering. Om detta vara man eniga vid rådets stora möte förra veckan.

Filosofen, paleontologen och jesuiten Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) betraktades under lång tid kritiskt av den katolska kyrkoledningen på grund av sin ståndpunkt i evolutionsteorin. Efter de första uppsatserna blev han förbjuden att publicera något ytterligare. Sju år efter hans död förklarade Vatikanen, att Teilhard de Chardins teologiska och filosofiska texter innehöll svåra felaktigheter vad gällde den katolska trosläran. Det blev förbjudet att använda dem i katolska utbildningsinrättningar.

Ravasi sade, att Teilhards försök till filosofiska/teologiska tolkningar visserligen var felaktiga på några punkter och inte alltid lätta att rätt förstå på grund av ”språkliga oklarheter”. Men sammantaget har kyrkan under en lång tid tagit upp paleontologens tankar. Ravasi hänvisar till Paulus VI (1963–1978) liksom till Joseph Ratzingers Theologische Prinzipienlehre från 1987. Även som påven emeritus Benedictus XVI (2005–2013) hänvisade Ratzinger till teologen. Påven Franciskus, som själv tillhör jesuitorden, citerade Teilhard de Chardin i sin encyklika Laudato si (Lovad var du).

Ravasi kungjorde att han ”kommande dagar” i ett brev skall be Franciskus tänka över möjligheten att upphäva förbudet från 1962. Enligt kardinalen vore en sådan gest ”en tydlig signal som skulle stimulera dialogen mellan vetenskap och tro”.

Kathpress 2017-11-27