Katarinaklostret vid berget Sinai hotat

Den grekisk-ortodoxe patriarken av Alexandria, Theodoros II, har yttrat en stor oro över de möjliga konsekvenserna av mordiska islamistiska attentatet på en sufimoské i norra Sinai. I en intervju i den egyptiska TV:n med anledning av attentatet som krävt mer än 300 dödsoffer sade Theodoros II: ”Jag är mycket bekymrad. För en månad sedan hade jag äran att träffa Egyptens president. Vi talade om nödvändigheten av att kristna och muslimer lever som bröder och systrar, och nu står vi inför problemet att Sinai är hotat av terrorister. Våra munkar i Katarinaklostret och de som har ansvar för kyrkorna frågar sig; Vad skall ske i morgon?”, enligt Theodoros.

Det under tidigkristen tid grundade Katarinaklostret ligger vid foten av berget Sinai och är ett av de viktigaste målen för den internationella pilgrimsturismen. Det ligger på egyptiskt område, men hör jurisdiktionellt till det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem.

Han var mycket bedrövad över attentatet på Al-Rawdahmoskén. Theodoros sade: ”Vi närmar oss svåra tider. En händelse följs av en annan. Hela Mellanöstern hotas.”

Med attentatet har en ”dold kris” mellan sufierna och de radikala salafisterna kommit upp till ytan. Moskén Al-Rawdah anses vara födelseort för den sufiske predikanten Shejk Eid al-Jariri, som har utbrett sufismen på Sinaihalvön. Attentatet har utlöst bestörtning och fördömanden över hela världen.

Också den koptisk-ortodoxe påven och patriarken Tawadros II framförde smärta över de drabbades lidande och fördömde det blodiga attentatet. ”Vi framför till de dödades familjer vårt innerliga deltagande och ber att Gud läker de skadade”, skrev han. Att han anropade Guds barmhärtighet gällde också Egyptens befrielse från våld och brutal terrorism. ”Vi är solidariska med hela det egyptiska folket och de statliga institutionerna i deras rättfärdiga krig mot terrorism och våld i religionens namn.” Ett liknande kondoleansbudskap formulerade också den koptisk-katolske patriarken Ibrahim Isak Sidrak.

KAICIID: terrorn känner ingen religion

I Wien fördömdes terroranslaget av kung Abdullahs dialogcentrum KAICIID. ”Vi sörjer och är upprörda över detta förfärliga angrepp på troende i Egypten. Våra böner är hos de familjer som har förlorat anhöriga genom detta meningslösa och brutala våld. Måtte de finna tröst och läkedom”, enligt vad det multireligiösa direktoriet för centrumet sade.

Böneplatser är helgade freden och hängivelsen, vare sig det gäller kyrkor, moskéer eller tempel. Angrepp mot dem är angrepp mot varje form av religiöst värde och tro, ”de är fruktansvärda skador på grundläggande mänskliga rättigheter”, sägs det i förklaringen från KAICIID. Sådana angrepp har till mål att försvaga sociala band, att förstöra den sociala sammanhållningen och att sprida misstro och hat längs religiösa och etniska linjer. ”Likväl kan de faktiskt uppnå den motsatta verkan, då de utan tvivel visar att terrorn inte känner någon religion. Om vi inte kommer samman för att besegra dem som manipulerar religionen för sina egna våldssyften, är vi alla i lika mån mottagliga för dess våld och ondska. Vi står bakom alla medborgare i Egypten som förenas i sorg efter detta angrepp”, meddelade KAICIID.

Under tiden inställdes på obestämd tid den koptisk-ortodoxe påven och patriarken Tawadros II:s onsdagsaudienser i Markuskatedralen i Kairo. Den officiella förklaringen är patriarkens ”hälsoproblem”. Patriarken skall genomgå undersökningar för en möjlig operation på ryggraden. Onsdagsaudienserna i katedralen – då det besvaras frågor från de troende – hör till Tawadros II:s återkommande ämbetsutövning. Han har övertagit denna tradition från sin företrädare Schenuda III.

Kathpress 2017-11-27