Stormning av katedral efter blodig mapuche-demonstration i Argentina

Efter tilltagande spänningar mellan mapuchefolkets urinvånare i Argentina och staten dödades en demonstrant i helgen. Mannen dog vid en sammanstötning mellan en grupp på cirka 20 demonstranter och säkerhetsstyrkor i Bariloche, rapporterade den tyska katolska nyhetsbyrån KNA under måndagen och hänvisar till argentinska medier.

Medan myndigheterna har förklarat att de ska ha blivit angripna av en grupp demonstranter med skjutvapen framförde Nobelfredspristagaren Adolfo Pérez Esquivel starka anklagelser mot regeringen. ”Det var säkerhetsstyrkor som mördade den unge mapuche-mannen” citerade medier Esquivel under söndagen.

Efter tillkännagivande av dödsfallet blev det demonstrationer både inne i och utanför Bariloches katedral, då det blev en del skadegörelse. En grupp av mapuche-kvinnor ska enligt en rapport från den kyrkliga nätportalen Aica ha vält stolar och bord under en gudstjänst och krävt rättvisa för den döde.  Mapuche-kvinnorna ska då ha fått stöd av företrädare för sociala organisationer.

Mapucherna är urinvånare i södra Chile och Argentina. De kallas även araukaner och var det enda ursprungsfolk i Latinamerika som stod emot den spanska erövringen. Efter den chilenska självständigheten (1818)  inleddes under 1860-talet en process där de förlorade sina rättigheter: arméns intåg, expropriation, en minskning av de egna traditionerna och det egna språket. Det är först under senare år som man på nytt har kommit till insikt om den egna kulturen och identiteten.  Dessutom har en liten minoritet blivit politiskt radikaliserad.

Den västorienterade spanska kulturen och mapuche-kulturen står långt ifrån varandra. Mapucherna (”jordens människor”) lever av tradition icke-hierarkiskt och i samklang med naturen. I kontrast till detta står de industriella formerna av jordbruk och exploateringen av naturresurserna som hotar deras livsrum. Dessutom leder en växande miljöpåverkan liksom även brott mot mänskliga rättigheter och stora infrastrukturprojekt till konflikter.

Kathpress 2017-11-27