Rohingya – inför påvens besök i Burma

Sade han eller sade han inte R-ordet? Några dagar före påvens resa till Myanmar (Burma) frågar sig många: Kommer Franciskus att ta ordet ”Rohingya” i sin mun, när han anländer till Burma? [Rohingya är ett indo-ariskt folk med ca 3 miljoner invånare, övers. anm.] Människorättsföreträdare kräver att påven skall tala klartext. Biskoparna i Myanmar däremot uppmanar honom att inte göra det, eftersom det skulle kunna utlösa en ursinnig protest bland nationalistiska buddhister.

I lördags var kardinal Charles Maung Bo, ärkebiskop i Rangoon, hos påven. I Vatikanradion sade han, att han bett påven att ha ett privat möte vid sidan av det officiella programmet – ”med företrädare för olika religioner såsom buddhister, muslimer, hinduer och kristna”. På så sätt skulle påven eventuellt kunna ge impulser till en dialog. Om detta blir av, är än så länge oklart. Kanske redan i början av resan? I det officiella programmet finns en lucka på 24 timmar mellan ankomsten på måndag och de första officiella mötena.

De tre och en halv dagarna i Myanmar står under orden ”Kärlek och fred”, mottot för det anslutande besöket i Bangladesh lyder ”Harmoni och fred”. Endast två programpunkter visar upp en direkt tematisk relation: ett möte med buddhistmunkarnas högsta råd i Myanmar och ett interreligiöst fredsmöte – innanför palatsträdgårdens trånga ramar hos ärkebiskopen i Dacca.

Den 28 november skall Franciskus träffa bland andra officiella regeringschefen Aung San Suu Kyi i Myanmars huvudstad Naypyidaw. Besöket uppfattas som ett stöd för den häftigt kritiserade fredspristagaren.

Landets biskopar och Vatikanen karaktäriserar resan framförallt som en uppmuntran till den kristna minoriteten. I det huvudsakligen buddhistiska Myanmar utgör katolikerna ungefär 1 procent av befolkningen. I Bangladesh är motsvarande siffra 0,24 procent. Dessutom har kristna i båda länderna blivit offer för en tilltagande extremism.

I Myanmar eldar ultranationalister såsom den buddhistiske munken Ashin Wirathu på konflikten med Rohingya. Sedan regeringen förbjudit honom att framträda offentligt, fortsätter han sin kampanj på Facebook. Och eftersom internet för många i landet huvudsakligen består av Facebook, är resultatet förödande. En stor del av befolkningen fruktar att våldsamma extremister från Syrien kan öppna en ny front i Sydostasien, säger kardinal Bo.

Läget i Bangladesh är likaledes spänt. Sedan flera år vinner islamistiska grupper inflytande även bland Rohingya på båda sidor om gränsen till Myanmar, och detta är grupper inspirerade och finansierade av den arabiska världen. Lyckligtvis har läget mellan de båda länderna blivit mindre spänt under den senaste tiden, efter att stundom ha varit kritiskt. I Bangladesh grep polisen de personer misstänkta för morden på tre liberala bloggare, som mördades 2015 och 2016, och man anklagade dem även för mordet på en katolik i juni 2016.

Åttio procent lever i fattigdom

En huvudorsak till extremisternas framgång i de båda länderna är fattigdomen och ojämlikheten. I Myanmar lever 80 procent av människorna i fattigdom, enligt kardinal Bo. I Bangladesh är 25 procent av dem mellan 15 och 29 år arbetslösa och de går inte heller i skola eller får någon annan utbildning.

När det gäller områden som fattigdom och rättvisa kan Franciskus vara mycket tydlig. Helst håller han sig dock till dialog och försoning. Hans böneämne för november lyder: ”Bed för Asiens kristna, så att de engagerar sig för dialog, fred och ömsesidig förståelse, framförallt i förhållandet till andra religioner.” Ett fromt och anspråksfullt mål – även för hans egen resa.

Kathpress 2017-11-21