Laudato si

Filter

Datumintervall
av CHARLES CÂMARA Den internationella böneveckan för kristen enhet har inletts och pågår till och med den 25 januari 2023. Sedan 1985 har det varit en tradition att en delegation från...
av JOHAN A. STENBERG – FN:s klimatkonferens pekar diskret mot det helgjutna livet. Är du en av dem som anser att frågan om sommartid eller vintertid bör avgöras av människans tendens...
Inom ramen för kortföreläsningsplattformen TED:s (Technology, Entertainment, Design) klimatsatsning Countdown höll påven Franciskus sitt andra ”TED-talk”. Liksom det föregående, publicerat 2017, fokuserade påven sambandet mellan god vård av skapelsen och...
av ANNA BIENIASZEWSKI SANDBERG När jag var barn, vilket var bakom järnridån på 1970-talet, brukade man, om man tappade en brödskiva på golvet, ta upp den, kyssa den och lägga...
Klimatforskaren Hans Joachim Schellnhuber betecknar rörelsen #FridaysForFuture som ett hoppfullt tecken inför framtiden. De skoldemonstrationer, som startats av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg och som även förekommit i många österrikiska...
av FREDRIK HEIDING Ska man nöja sig med ”signalfel” som förklaring till tågförseningar? Den som strävar efter att leva någorlunda klimatsmart och ställa bilen hemma vill faktiskt veta mer. Från...
Efter 40 år av dialog släpper den officiella samtalsdelegationen mellan Kanadas romersk-katolska gemenskap och United Church of Canada dokumentet The Hope Within Us (”Vårt inre hopp”). Dokumentet innehåller uttalandet att...
Påven Franciskus har manat forskare inom biovetenskapen att respektera värdet i det mänskliga livet i alla dess faser. Bioetiken måste ta hänsyn till det mänskliga livet från konceptionen till döden...
I det påvliga universitetet Gregoriana i Rom hålls denna vecka en tvådagars konferens, där man skall avhandla möjligheterna till en ”radikal ekologisk omvändelse”. Teologer och naturvetare från hela världen skall...
Påven Franciskus mötte medlemmarna i gruppen ”Diaconie de la Beauté” (skönhetens diakoni) och höll då ett anförande för dem. Talet återges nedan i dess helhet. Konsistoriesalen, lördag 24 februari 2018...
Påven Franciskus har krävt en kraftfull ekologisk kursändring. Förstöringen av miljön kommer att få ”dramatiska” konsekvenser för människan. Man kan nu inte inta en ”förnekande hållning” till de världsomfattande problemen,...
Enligt kardinal Gianfranco Ravasi kommer man med tiden att upphäva Vatikanens förbud från 1962 mot de skrifter, som författats av naturvetaren och prästen Pierre Teilhard de Chardin. ”Förbudet är helt...